akcansa - akcns - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 920.420.115,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 256.056.314,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 408.571.917,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 32.134.072,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 376.437.845,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 50.417.216,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 465.008,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 49.952.208,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 188.272.598,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 17.102.070,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 920.420.115,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.330.866.081,00
 • Finansal Yatırımlar 228.140.397,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.494.122,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.494.122,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 836.730.640,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 170.503.385,00
 • - Şerefiye 130.080.869,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 40.422.516,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.069.983,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.069.983,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 958.751,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.251.286.196,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 740.360.137,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 315.738.904,00
 • - Banka Kredileri 203.867.517,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5.597.606,00
 • Banka Kredileri 103.190.788,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 348.350.065,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 49.884.144,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 298.465.921,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.584.019,00
 • Diğer Borçlar 20.346.866,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 20.346.866,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 8.124.274,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 17.862.655,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 15.755.748,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.129.545,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11.626.203,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 740.360.137,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 377.832.897,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 278.645.678,00
 • Banka Kredileri 200.000.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 78.645.678,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 59.124.959,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 55.668.006,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 3.456.953,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 40.062.260,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.118.193.034,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.133.093.162,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.121.106.265,00
 • Ödenmiş Sermaye 191.447.068,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 233.177.582,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -23.223.675,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -23.223.675,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -23.223.675,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 177.686.704,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 177.686.704,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 297.643.058,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 170.768.226,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 73.607.302,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 11.986.897,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.251.286.196,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.