FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

akcansa - akcns - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 6.695.773.436,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.381.599.738,00
 • Finansal Yatırımlar 206.360.325,00
 • Ticari Alacaklar 2.613.875.430,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 74.977.519,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.538.897.911,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 52.011.178,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 8.647.276,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 43.363.902,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.155.618.586,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 286.308.179,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 6.695.773.436,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 6.574.237.578,00
 • Finansal Yatırımlar 3.594.578.079,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 8.767.042,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.767.042,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.476.054.414,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 176.663.606,00
 • - Şerefiye 130.080.869,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 46.582.737,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 9.263.223,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 9.263.223,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.084.410.985,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 13.270.011.014,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.419.788.799,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.418.647.838,00
 • - Banka Kredileri 1.277.358.631,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Banka Kredileri 104.607.966,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.444.882.808,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 178.603.712,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.266.279.096,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 60.281.758,00
 • Diğer Borçlar 79.390.321,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 79.390.321,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 35.976.927,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 278.607.223,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 102.001.924,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 44.804.261,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 57.197.663,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 4.419.788.799,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 412.548.382,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 199.680.425,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 199.680.425,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 212.867.957,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 188.701.368,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 24.166.589,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.832.337.181,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 8.437.673.833,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 8.437.673.833,00
 • Ödenmiş Sermaye 191.447.068,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 233.177.582,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -144.008.185,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -144.008.185,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -144.008.185,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.331.377.153,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 3.331.377.153,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.787.524.229,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 171.163.576,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.866.992.410,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 13.270.011.014,00

Kredi Hesaplama