FİNANS

ak enerji - akenr - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.986.478.350,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 948.334.227,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 543.758.933,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 288.766.026,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 254.992.907,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.822.908,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.822.908,00
 • Türev Araçlar 375.616.566,00
 • Stoklar 11.601.886,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 28.007.727,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 760.075,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 71.576.028,00
 • ARA TOPLAM 1.986.478.350,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 11.576.785.623,00
 • Finansal Yatırımlar 100.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 11.775.064,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.474.020,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.301.044,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 22.452.918,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 11.181.289.931,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 103.618.510,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 123.960.969,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 123.960.969,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.326.873,00
 • Diğer Duran Varlıklar 90.189.033,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 13.563.263.973,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.924.806.641,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 633.633.440,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 24.011.692,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 774.796.717,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 61.167.480,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 713.629.237,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.447.703,00
 • Diğer Borçlar 77.181.775,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 77.181.775,00
 • Türev Araçlar 381.641.804,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 546.896,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 213.318,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 54.344.988,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.720.606,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 48.624.382,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.924.806.641,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.278.891.701,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 10.158.516.353,00
 • Banka Kredileri 10.006.422.994,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 152.093.359,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 372.381.389,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 3.122.180,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 20.031.315,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 20.031.315,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 724.840.464,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 13.203.698.342,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 359.565.631,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 359.565.631,00
 • Ödenmiş Sermaye 729.164.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 101.988.910,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 50.220.043,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 7.327.012.310,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 7.327.012.310,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.197.509,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.201.834,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -3.201.834,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.053.172,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -6.636.889.220,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -1.216.459.028,00
 • Diğer Yedekler -4.322.722,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 13.563.263.973,00

Kredi Hesaplama