FİNANS

ak enerji - akenr - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.679.880.383,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.835.614.909,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.553.382.495,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 473.106.565,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.080.275.930,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 15.041.262,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 15.041.262,00
 • Türev Araçlar 223.284.560,00
 • Stoklar 12.434.517,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 25.089.591,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.667.534,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 13.365.515,00
 • ARA TOPLAM 3.679.880.383,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 11.578.954.355,00
 • Finansal Yatırımlar 100.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 12.290.548,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.627.900,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.662.648,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 25.178.679,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 11.126.249.258,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 103.058.248,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 158.384.183,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 158.384.183,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 7.599.209,00
 • Diğer Duran Varlıklar 105.225.858,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 15.258.834.738,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.343.112.773,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 716.163.601,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 24.491.785,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.197.041.366,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 138.645.331,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.058.396.035,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.652.148,00
 • Diğer Borçlar 111.564.446,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 111.564.446,00
 • Türev Araçlar 231.904.301,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 392.862,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 880.561,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 82.513.488,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 9.478.005,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 73.035.483,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 3.343.112.773,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 12.047.150.208,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 10.987.220.713,00
 • Banka Kredileri 10.838.083.130,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 149.137.583,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 420.221.811,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 1.811.351,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 19.314.015,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 19.314.015,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 618.582.318,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 15.390.262.981,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -131.428.243,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -131.428.243,00
 • Ödenmiş Sermaye 729.164.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 101.988.910,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 50.220.043,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 7.245.547.215,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 7.245.547.215,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.982.849,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.575.766,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -2.575.766,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.053.172,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -6.555.209.465,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -1.708.293.630,00
 • Diğer Yedekler -4.322.722,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 15.258.834.738,00

Kredi Hesaplama