FİNANS

ak enerji - akenr - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.458.861.240,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.103.358.511,00
 • Finansal Yatırımlar 116.360.349,00
 • Ticari Alacaklar 982.605.889,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 182.173.595,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 800.432.294,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 23.133.944,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 23.133.944,00
 • Türev Araçlar 16.285.605,00
 • Stoklar 68.876.448,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 76.170.394,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.839.321,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 69.230.779,00
 • ARA TOPLAM 3.458.861.240,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 18.775.845.224,00
 • Finansal Yatırımlar 100.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 21.321.781,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 21.321.781,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 32.706.704,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 18.226.332.820,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 158.854.791,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 38.602.703,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 668.541,00
 • Diğer Duran Varlıklar 209.931.090,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 22.234.706.464,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.699.071.657,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.117.643.660,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 44.940.670,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.241.217.608,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 52.500.570,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.188.717.038,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12.169.287,00
 • Diğer Borçlar 189.071.872,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 189.071.872,00
 • Türev Araçlar 9.574.961,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 28.535.719,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 8.660,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 100.849.890,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 22.057.917,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 78.791.973,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 2.699.071.657,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 17.163.585.692,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 14.547.111.001,00
 • Banka Kredileri 14.323.049.677,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 224.061.324,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 599.714.088,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 43.860.252,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 43.860.252,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.972.900.351,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 19.862.657.349,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.372.049.115,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.372.049.115,00
 • Ödenmiş Sermaye 729.164.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 101.988.910,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 50.220.043,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 12.462.471.491,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 12.462.471.491,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -30.681.773,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -91.888,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -91.888,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.053.172,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -7.633.570.201,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -3.345.863.690,00
 • Diğer Yedekler -4.322.722,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 22.234.706.464,00

Kredi Hesaplama