ak enerji - akenr - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 396.690.607,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 258.712.458,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 93.378.520,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 13.411.912,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 79.966.608,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.124.085,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.124.085,00
 • Türev Araçlar 3.164.842,00
 • Stoklar 5.228.017,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 18.800.827,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 812.360,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 12.369.498,00
 • ARA TOPLAM 395.590.607,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 1.100.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 6.421.082.910,00
 • Finansal Yatırımlar 100.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 10.311.708,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 9.128.100,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.183.608,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 18.788.541,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 6.252.892.376,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 106.594.656,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.298.772,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.058.624,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.817.773.517,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 551.126.482,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 257.594.440,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 12.086.152,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 220.957.963,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 21.641.875,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 199.316.088,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 887.256,00
 • Diğer Borçlar 11.467.708,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.467.708,00
 • Türev Araçlar 19.523.554,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.520.242,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 39.175.319,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.140.806,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 35.034.513,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 551.126.482,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.423.137.690,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 6.016.040.423,00
 • Banka Kredileri 5.913.995.309,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 102.045.114,00
 • Ticari Borçlar 149.216.812,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 149.216.812,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 17.343,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 46.948.918,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 7.485.011,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.485.011,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 203.429.183,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.974.264.172,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -156.490.655,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -156.490.655,00
 • Ödenmiş Sermaye 729.164.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 101.988.910,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 50.220.043,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.453.512.570,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.453.512.570,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.734.448,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -7.543.510,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -7.543.510,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.053.172,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -3.401.797.332,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -1.089.765.786,00
 • Diğer Yedekler -4.322.722,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.817.773.517,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.