FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

ak enerji - akenr - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.486.981.587,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.441.332.440,00
 • Finansal Yatırımlar 93.534.883,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 93.534.883,00
 • Ticari Alacaklar 667.880.110,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 96.498.529,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 571.381.581,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 24.755.623,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 24.755.623,00
 • Türev Araçlar 23.824.074,00
 • Stoklar 68.334.335,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 77.758.049,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.902.415,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 87.659.658,00
 • ARA TOPLAM 2.486.981.587,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 18.667.492.146,00
 • Finansal Yatırımlar 100.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 33.351.699,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 33.351.699,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 33.670.682,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 18.175.865.799,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 158.523.448,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 79.028.324,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 5.343.296,00
 • Diğer Duran Varlıklar 93.598.930,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 21.154.473.733,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.968.831.255,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.036.257.043,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 45.045.944,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 573.515.067,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 46.527.017,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 526.988.050,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.937.774,00
 • Diğer Borçlar 216.387.572,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 216.387.572,00
 • Türev Araçlar 5.075.445,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 27.894.112,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 8.477.425,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 92.286.817,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 14.696.592,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 77.590.225,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.968.831.255,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15.879.672.370,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 13.647.502.544,00
 • Banka Kredileri 13.413.795.610,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 233.706.934,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 511.440.788,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 38.584.915,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 38.584.915,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.682.144.123,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 17.848.503.625,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.305.970.108,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.305.970.108,00
 • Ödenmiş Sermaye 729.164.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 101.988.910,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 50.220.043,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 12.583.599.753,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 12.583.599.753,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -28.247.302,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -717.988,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -717.988,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.053.172,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -7.752.263.992,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -2.413.751.068,00
 • Diğer Yedekler -4.322.722,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 21.154.473.733,00

Kredi Hesaplama