FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

akfen gmyo - akfgy - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.349.478.893,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.133.395.045,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 122.301.202,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 11.414.889,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 110.886.313,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 10.387.536,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 10.386.733,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 803,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 83.347.945,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 339.012,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 47.165,00
 • ARA TOPLAM 2.349.478.893,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 12.993.814.667,00
 • Finansal Yatırımlar 3.648.355.086,00
 • Ticari Alacaklar 62.822.781,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 62.822.781,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.214.798,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.214.798,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 881.820.227,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 8.395.605.911,00
 • Maddi Duran Varlıklar 791.094,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 223.998,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.980.772,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 15.343.293.560,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.208.166.869,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 234.084.005,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7.865.591,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 49.771.192,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 40.794.806,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.976.386,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 921.206.691,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 892.475.391,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 28.731.300,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.542.989,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 561.992,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 561.992,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.208.166.869,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.688.527.255,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.647.524.340,00
 • Banka Kredileri 1.603.096.954,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 44.427.386,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 39.822.529,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.180.386,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.180.386,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.896.694.124,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 12.446.599.436,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 12.446.599.436,00
 • Ödenmiş Sermaye 3.890.703.214,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 4.312.393.688,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.205.988.301,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16.722,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.096.733.575,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 940.763.936,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 15.343.293.560,00