FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

akfen yen. enerji - akfye - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.109.398.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.748.740.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 330.660.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 330.660.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.839.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.839.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 27.076.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 661.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 422.000,00
 • ARA TOPLAM 2.109.398.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 16.286.807.000,00
 • Finansal Yatırımlar 100.000,00
 • Ticari Alacaklar 2.874.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.874.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 17.087.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 17.087.000,00
 • Türev Araçlar 350.401.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 15.143.239.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 462.966.000,00
 • - Şerefiye 42.463.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 420.503.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 75.887.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 47.034.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 53.773.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 18.396.205.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.809.245.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.308.617.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 19.174.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 236.599.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.294.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 235.305.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.822.000,00
 • Diğer Borçlar 60.315.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 60.315.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 9.194.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 7.620.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.620.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 2.809.245.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.892.395.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 8.059.622.000,00
 • Banka Kredileri 7.819.154.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 240.468.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 35.630.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 30.189.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 5.441.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.797.143.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 13.701.640.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 4.694.565.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.678.707.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.016.032.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 543.211.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 9.228.310.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 9.228.310.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.810.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -7.529.023.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -7.529.023.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 21.791.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 197.998.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.176.937.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 15.858.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 18.396.205.000,00