FİNANS

aksigorta - akgrt - Kar zarar

 • I-TEKNİK BÖLÜM 0
 • HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR 2171425293
 • Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 1706791605
 • Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 2022977055
 • Brüt Yazılan Primler (+) 5171384293
 • Reasüröre Devredilen Primler (-) -3060154327
 • SGK ya Aktarılan Primler (-) -88252911
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) -329348858
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) -1472014812
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 1115608845
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-) 27057109
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 13163408
 • Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 39669085
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) -26505677
 • Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 461668567
 • Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 12852560
 • Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 12852560
 • Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
 • Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+) -9887439
 • HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-) -1877337001
 • Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -1500069013
 • Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) -1224267175
 • Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -2253075394
 • Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 1028808219
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -275801838
 • Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) -4440650918
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 4164849080
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 134001915
 • Faaliyet Giderleri (-) -415956080
 • Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-) 0
 • Matematik Karşılıklar (-) 0
 • Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) 0
 • Diğer Teknik Giderler (-) -95313823
 • Brüt Diğer Teknik Giderler (-) -95313823
 • Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+) 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 0
 • HAYAT TEKNİK GELİR 32450
 • Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 0
 • Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 0
 • Brüt Yazılan Primler (+) 0
 • Reasüröre Devredilen Primler (-) 0
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) 0
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Hayat Branşı Yatırım Geliri 32450
 • Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 0
 • Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
 • Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+) 0
 • HAYAT TEKNİK GİDER -216768
 • Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -42248
 • Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-) -42248
 • Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -42248
 • Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 0
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) 0
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+) 0
 • Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -174520
 • Matematik Karşılıklar (-) -174520
 • Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-) -157068
 • Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) -17452
 • Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) 0
 • Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+) 0
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Rearüsör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • Faaliyet Giderleri (-) 0
 • Yatırım Giderler (-) 0
 • Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) 0
 • Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 0
 • EMEKLİLİK TEKNİK GELİR 0
 • Fon İşletim Gelirleri 0
 • Yönetim Gideri Kesintisi 0
 • Giriş Aidatı Gelirleri 0
 • Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 0
 • Özel Hizmet Gideri Kesintisi 0
 • Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 0
 • Diğer Teknik Gelirler 0
 • EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ 0
 • Toplam Fon Giderleri (-) 0
 • Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-) 0
 • Faaliyet Giderleri (-) 0
 • Diğer Teknik Giderler (-) 0
 • Ceza Ödemeleri (-) 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0
 • II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 294088292
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT -184318
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0
 • GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ 293903974
 • YATIRIM GELİRLERİ 680231764
 • Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 179922012
 • Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 55681047
 • Finansal Yatırımların Değerlemesi 202068397
 • Kambiyo Karları 242533989
 • İştiraklerden Gelirler 0
 • Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 0
 • Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 0
 • Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 26319
 • Diğer Yatırımlar 0
 • Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri 0
 • YATIRIM GİDERLERİ (-) -727109610
 • Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-) -26133035
 • Yatırımlar Değer Azalışları (-) -13780477
 • Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) -4993709
 • Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) -461668567
 • Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) -8891020
 • Kambiyo Zararları (-) -190897991
 • Amortisman Giderleri (-) -20744811
 • Diğer Yatırım Giderleri (-) 0
 • DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-) -115831186
 • Karşılıklar Hesabı (+/-) -35835537
 • Reeskont Hesabı (+/-) 0
 • Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) 11988243
 • Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) 0
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) -12783047
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) 0
 • Diğer Gelir ve Karlar 1155436
 • Diğer Gider ve Zararlar (-) -80356281
 • Önceki Yıl Gelir ve Karları 0
 • Önceki Yıl Gider ve Zararları (-) 0
 • DÖNEM NET KARI veya ZARARI 131194942
 • Dönem Karı ve Zararı 131194942
 • Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) 0
 • Dönem Net Kar veya Zararı 0
 • Ana Ortaklık Payları 131194942
 • Azınlık Payları 0
 • Enflasyon Düzeltme Hesabı 0

Kredi Hesaplama