FİNANS

aksigorta - akgrt - Kar zarar

 • I-TEKNİK BÖLÜM 0
 • HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR 1049055893
 • Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 749634508
 • Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 1167419921
 • Brüt Yazılan Primler (+) 2481678826
 • Reasüröre Devredilen Primler (-) -1260640685
 • SGK ya Aktarılan Primler (-) -53618220
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) -219515287
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) -635441445
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 408706834
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-) 7219324
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -198270126
 • Devam Eden Riskler Karşılığı (-) -153515428
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) -44754698
 • Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 284789414
 • Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 7217743
 • Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 7217743
 • Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
 • Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+) 7414228
 • HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-) -1342268614
 • Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -1083896610
 • Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) -924420823
 • Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -1290925290
 • Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 366504467
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -159475787
 • Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) -386916748
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 227440961
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 4079
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 420712
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) -416633
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -7095916
 • Faaliyet Giderleri (-) -210237218
 • Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-) 0
 • Matematik Karşılıklar (-) 0
 • Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) 0
 • Diğer Teknik Giderler (-) -41042949
 • Brüt Diğer Teknik Giderler (-) -41042949
 • Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+) 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 0
 • HAYAT TEKNİK GELİR 30121
 • Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 0
 • Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 0
 • Brüt Yazılan Primler (+) 0
 • Reasüröre Devredilen Primler (-) 0
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) 0
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Hayat Branşı Yatırım Geliri 30121
 • Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 0
 • Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
 • Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+) 0
 • HAYAT TEKNİK GİDER -22821
 • Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -35653
 • Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-) -38257
 • Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -38257
 • Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 0
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 2604
 • Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) 2604
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+) 0
 • Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 12832
 • Matematik Karşılıklar (-) 12832
 • Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-) 11549
 • Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) 1283
 • Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) 0
 • Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+) 0
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Rearüsör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • Faaliyet Giderleri (-) 0
 • Yatırım Giderler (-) 0
 • Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) 0
 • Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 0
 • EMEKLİLİK TEKNİK GELİR 0
 • Fon İşletim Gelirleri 0
 • Yönetim Gideri Kesintisi 0
 • Giriş Aidatı Gelirleri 0
 • Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 0
 • Özel Hizmet Gideri Kesintisi 0
 • Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 0
 • Diğer Teknik Gelirler 0
 • EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ 0
 • Toplam Fon Giderleri (-) 0
 • Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-) 0
 • Faaliyet Giderleri (-) 0
 • Diğer Teknik Giderler (-) 0
 • Ceza Ödemeleri (-) 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0
 • II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI -293212721
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 7300
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0
 • GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ -293205421
 • YATIRIM GELİRLERİ 507988871
 • Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 103791453
 • Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 21074141
 • Finansal Yatırımların Değerlemesi 71297578
 • Kambiyo Karları 245819858
 • İştiraklerden Gelirler 0
 • Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 0
 • Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 0
 • Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 66005841
 • Diğer Yatırımlar 0
 • Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri 0
 • YATIRIM GİDERLERİ (-) -526105524
 • Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-) -4761584
 • Yatırımlar Değer Azalışları (-) -3235094
 • Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) -3154885
 • Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) -284789414
 • Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) 0
 • Kambiyo Zararları (-) -216809480
 • Amortisman Giderleri (-) -13355067
 • Diğer Yatırım Giderleri (-) 0
 • DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-) 56989737
 • Karşılıklar Hesabı (+/-) -7558692
 • Reeskont Hesabı (+/-) 0
 • Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) 4194993
 • Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) 0
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 62825827
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) 0
 • Diğer Gelir ve Karlar 2755485
 • Diğer Gider ve Zararlar (-) -5227876
 • Önceki Yıl Gelir ve Karları 0
 • Önceki Yıl Gider ve Zararları (-) 0
 • DÖNEM NET KARI veya ZARARI -254332337
 • Dönem Karı ve Zararı -254332337
 • Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) 0
 • Dönem Net Kar veya Zararı 0
 • Ana Ortaklık Payları -254332337
 • Azınlık Payları 0
 • Enflasyon Düzeltme Hesabı 0

Kredi Hesaplama