FİNANS

aksigorta - akgrt - Kar zarar

 • I-TEKNİK BÖLÜM 0
 • HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR 4133131816
 • Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 2942025890
 • Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 4671670343
 • Brüt Yazılan Primler (+) 8567640071
 • Reasüröre Devredilen Primler (-) -3709974193
 • SGK ya Aktarılan Primler (-) -185995535
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) -1267593825
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) -1911960181
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 617326423
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-) 27039933
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -462050628
 • Devam Eden Riskler Karşılığı (-) -442503468
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) -19547160
 • Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 1154226628
 • Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 20559725
 • Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 20559725
 • Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
 • Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+) 16319573
 • HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-) -4552472171
 • Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -3629310821
 • Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) -2993964108
 • Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -4517974810
 • Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 1524010702
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -635346713
 • Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) -1500346810
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 865000097
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 2020
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 570741
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) -568721
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -24915113
 • Faaliyet Giderleri (-) -720867350
 • Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-) 0
 • Matematik Karşılıklar (-) 0
 • Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) 0
 • Diğer Teknik Giderler (-) -177380907
 • Brüt Diğer Teknik Giderler (-) -177380907
 • Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+) 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 0
 • HAYAT TEKNİK GELİR 89917
 • Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 0
 • Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 0
 • Brüt Yazılan Primler (+) 0
 • Reasüröre Devredilen Primler (-) 0
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) 0
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Hayat Branşı Yatırım Geliri 89917
 • Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 0
 • Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
 • Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+) 0
 • HAYAT TEKNİK GİDER -88377
 • Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -104409
 • Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-) -107013
 • Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -107013
 • Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 0
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 2604
 • Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) 2604
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+) 0
 • Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 16032
 • Matematik Karşılıklar (-) 16032
 • Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-) 14429
 • Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) 1603
 • Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) 0
 • Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+) 0
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Rearüsör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • Faaliyet Giderleri (-) 0
 • Yatırım Giderler (-) 0
 • Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) 0
 • Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 0
 • EMEKLİLİK TEKNİK GELİR 0
 • Fon İşletim Gelirleri 0
 • Yönetim Gideri Kesintisi 0
 • Giriş Aidatı Gelirleri 0
 • Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 0
 • Özel Hizmet Gideri Kesintisi 0
 • Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 0
 • Diğer Teknik Gelirler 0
 • EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ 0
 • Toplam Fon Giderleri (-) 0
 • Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-) 0
 • Faaliyet Giderleri (-) 0
 • Diğer Teknik Giderler (-) 0
 • Ceza Ödemeleri (-) 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0
 • II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI -419340355
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 1540
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0
 • GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ -419338815
 • YATIRIM GELİRLERİ 1846917013
 • Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 350758556
 • Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 250726323
 • Finansal Yatırımların Değerlemesi 116728344
 • Kambiyo Karları 1061762945
 • İştiraklerden Gelirler 0
 • Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 0
 • Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 0
 • Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 66940845
 • Diğer Yatırımlar 0
 • Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri 0
 • YATIRIM GİDERLERİ (-) -1920080599
 • Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-) -29704150
 • Yatırımlar Değer Azalışları (-) -8636151
 • Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) -24303510
 • Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) -1154226628
 • Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) 0
 • Kambiyo Zararları (-) -659750724
 • Amortisman Giderleri (-) -43459436
 • Diğer Yatırım Giderleri (-) 0
 • DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-) 97603368
 • Karşılıklar Hesabı (+/-) -15550540
 • Reeskont Hesabı (+/-) 0
 • Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) 5874268
 • Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) 0
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 159787645
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) 0
 • Diğer Gelir ve Karlar 9172811
 • Diğer Gider ve Zararlar (-) -61680816
 • Önceki Yıl Gelir ve Karları 0
 • Önceki Yıl Gider ve Zararları (-) 0
 • DÖNEM NET KARI veya ZARARI -394899033
 • Dönem Karı ve Zararı -394899033
 • Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) 0
 • Dönem Net Kar veya Zararı 0
 • Ana Ortaklık Payları -394899033
 • Azınlık Payları 0
 • Enflasyon Düzeltme Hesabı 0

Kredi Hesaplama