FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

aksigorta - akgrt - Kar zarar

 • I-TEKNİK BÖLÜM 0
 • HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR 3391269908
 • Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 2460191774
 • Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 3114963177
 • Brüt Yazılan Primler (+) 9551135613
 • Reasüröre Devredilen Primler (-) -6314196169
 • SGK ya Aktarılan Primler (-) -121976267
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) -597417424
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) -2207029998
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 1604938965
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-) 4673609
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -57353979
 • Devam Eden Riskler Karşılığı (-) -310594148
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 253240169
 • Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 908167383
 • Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 28145366
 • Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 28145366
 • Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
 • Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+) -5234615
 • HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-) -3108592996
 • Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -2135548433
 • Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) -1693247036
 • Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -3996168943
 • Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 2302921907
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -442301397
 • Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) -2178109753
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 1735808356
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -709
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) -9541
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) 8832
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -27438032
 • Faaliyet Giderleri (-) -775816920
 • Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-) 0
 • Matematik Karşılıklar (-) 0
 • Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) 0
 • Diğer Teknik Giderler (-) -169788902
 • Brüt Diğer Teknik Giderler (-) -169788902
 • Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+) 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 0
 • HAYAT TEKNİK GELİR 49081
 • Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 0
 • Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 0
 • Brüt Yazılan Primler (+) 0
 • Reasüröre Devredilen Primler (-) 0
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
 • Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) 0
 • Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 0
 • Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Hayat Branşı Yatırım Geliri 49081
 • Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar 0
 • Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) 0
 • Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) 0
 • Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+) 0
 • HAYAT TEKNİK GİDER -299081
 • Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-) -62950
 • Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-) -62950
 • Brüt Ödenen Tazminatlar (-) -62950
 • Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 0
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) 0
 • Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 0
 • İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+) 0
 • Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) -236131
 • Matematik Karşılıklar (-) -236131
 • Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-) -212518
 • Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) -23613
 • Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) 0
 • Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) 0
 • Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+) 0
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Rearüsör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 0
 • Faaliyet Giderleri (-) 0
 • Yatırım Giderler (-) 0
 • Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) 0
 • Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT 0
 • EMEKLİLİK TEKNİK GELİR 0
 • Fon İşletim Gelirleri 0
 • Yönetim Gideri Kesintisi 0
 • Giriş Aidatı Gelirleri 0
 • Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 0
 • Özel Hizmet Gideri Kesintisi 0
 • Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 0
 • Diğer Teknik Gelirler 0
 • EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ 0
 • Toplam Fon Giderleri (-) 0
 • Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-) 0
 • Faaliyet Giderleri (-) 0
 • Diğer Teknik Giderler (-) 0
 • Ceza Ödemeleri (-) 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0
 • II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM 0
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI 282676912
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT -250000
 • TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK 0
 • GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ 282426912
 • YATIRIM GELİRLERİ 1574828118
 • Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 70363273
 • Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 17665608
 • Finansal Yatırımların Değerlemesi 611839215
 • Kambiyo Karları 874960022
 • İştiraklerden Gelirler 0
 • Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 0
 • Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 0
 • Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 0
 • Diğer Yatırımlar 0
 • Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri 0
 • YATIRIM GİDERLERİ (-) -1611270759
 • Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-) -3641190
 • Yatırımlar Değer Azalışları (-) -49081
 • Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) -3362583
 • Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) -908167383
 • Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) 0
 • Kambiyo Zararları (-) -663601030
 • Amortisman Giderleri (-) -32449492
 • Diğer Yatırım Giderleri (-) 0
 • DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-) 57504244
 • Karşılıklar Hesabı (+/-) -34639529
 • Reeskont Hesabı (+/-) 0
 • Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) 16529505
 • Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) 0
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 72749733
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) 0
 • Diğer Gelir ve Karlar 15916444
 • Diğer Gider ve Zararlar (-) -13051909
 • Önceki Yıl Gelir ve Karları 0
 • Önceki Yıl Gider ve Zararları (-) 0
 • DÖNEM NET KARI veya ZARARI 272849158
 • Dönem Karı ve Zararı 303488515
 • Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) -30639357
 • Dönem Net Kar veya Zararı 0
 • Ana Ortaklık Payları 272849158
 • Azınlık Payları 0
 • Enflasyon Düzeltme Hesabı 0