FİNANS

aksa - aksa - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 6.301.344.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.111.335.000,00
 • Finansal Yatırımlar 135.280.000,00
 • Ticari Alacaklar 2.181.216.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 926.434.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.254.782.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.062.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.062.000,00
 • Türev Araçlar 7.451.000,00
 • Stoklar 2.300.522.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 64.768.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 499.710.000,00
 • ARA TOPLAM 6.301.344.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.035.951.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 152.271.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 152.271.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 14.903.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 959.663.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 14.612.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.365.539.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 135.624.000,00
 • - Şerefiye 5.989.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 129.635.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 161.217.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 196.802.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 10.337.295.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.051.981.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.738.347.000,00
 • - Banka Kredileri 1.738.347.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 333.260.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 11.278.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.559.729.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 136.171.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.423.558.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10.414.000,00
 • Diğer Borçlar 23.534.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 23.534.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 294.209.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 66.546.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 25.942.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 25.837.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 105.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 6.051.981.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 862.587.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 737.740.000,00
 • Banka Kredileri 692.545.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 45.195.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 89.795.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 89.795.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 35.052.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.914.568.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.422.727.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.422.727.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 323.750.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 56.469.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -39.353.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -51.281.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -51.281.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 593.828.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 962.083.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -368.255.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 314.349.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.118.102.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.055.582.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 10.337.295.000,00

Kredi Hesaplama