FİNANS

aksa - aksa - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 6.171.072.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.577.515.000,00
 • Finansal Yatırımlar 144.026.000,00
 • Ticari Alacaklar 1.697.804.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 917.788.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 780.016.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 291.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 291.000,00
 • Türev Araçlar 11.317.000,00
 • Stoklar 2.203.034.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 26.341.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 101.485.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 375.478.000,00
 • ARA TOPLAM 6.137.291.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 33.781.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.246.062.000,00
 • Finansal Yatırımlar 880.000,00
 • Ticari Alacaklar 83.346.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 83.346.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 16.975.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.000.349.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 790.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.815.456.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 143.388.000,00
 • - Şerefiye 5.989.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 137.399.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 151.930.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 997.298.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 11.417.134.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.344.741.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 984.467.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 387.065.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 15.363.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.660.757.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 158.712.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.502.045.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 18.860.000,00
 • Diğer Borçlar 6.380.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.380.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 216.815.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 70.397.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 70.283.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 114.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 4.344.741.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.332.055.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.055.198.000,00
 • Banka Kredileri 1.004.423.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 50.775.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 236.938.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 236.938.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 39.919.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.676.796.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 5.740.338.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.740.338.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 323.750.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 56.469.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -120.002.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -123.188.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -123.188.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 625.632.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.059.963.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -434.331.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 314.349.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.118.102.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 3.422.038.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 11.417.134.000,00

Kredi Hesaplama