FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

aksa - aksa - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 9.773.346.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.387.029.000,00
 • Finansal Yatırımlar 58.080.000,00
 • Ticari Alacaklar 2.345.114.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.537.142.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 807.972.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 545.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 545.000,00
 • Türev Araçlar 5.665.000,00
 • Stoklar 3.448.222.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 75.749.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 452.942.000,00
 • ARA TOPLAM 9.773.346.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 15.228.338.000,00
 • Finansal Yatırımlar 3.057.000,00
 • Ticari Alacaklar 89.863.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 89.863.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.734.484.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10.737.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 12.399.724.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 649.386.000,00
 • - Şerefiye 79.920.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 569.466.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 220.030.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 25.001.684.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.890.251.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.615.097.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 783.952.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.872.965.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 316.867.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.556.098.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 38.696.000,00
 • Diğer Borçlar 1.406.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.406.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 352.300.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 78.695.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 147.140.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 147.020.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 120.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 6.890.251.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.376.913.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.199.569.000,00
 • Banka Kredileri 1.143.247.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 56.322.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 118.785.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 118.785.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 55.225.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 3.334.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.267.164.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 16.734.520.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 16.734.520.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 323.750.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 5.812.418.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -80.699.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -119.014.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -120.162.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -137.120.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.061.990.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -1.199.110.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.061.411.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 7.102.779.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.651.981.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 25.001.684.000,00