akis gmyo - aksgy - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 712.032.427,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 230.782.111,00
 • Finansal Yatırımlar 19.864.351,00
 • Ticari Alacaklar 55.542.986,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 266.581,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 55.276.405,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.849.599,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.849.599,00
 • Türev Araçlar 10.540.680,00
 • Stoklar 7.829.766,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.106.659,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 290.050,00
 • ARA TOPLAM 712.032.427,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.578.559.989,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 171.895,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 171.895,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 15.463.665,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 14.357.337,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.106.328,00
 • Türev Araçlar 5.228.626,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 108.792.902,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5.402.747.369,00
 • Maddi Duran Varlıklar 27.840.275,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.677.187,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.677.187,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 11.811.600,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.826.470,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.290.592.416,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.203.420.938,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 540.065.454,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 622.539.620,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 12.601.836,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10.533.638,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.068.198,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.108.413,00
 • Diğer Borçlar 3.422.752,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.422.752,00
 • Türev Araçlar 9.494.338,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 6.318.107,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 7.870.418,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 449.693,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.420.725,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.203.420.938,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.256.607.141,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.245.318.439,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.928.113,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.928.113,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 2.997.807,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.694.595,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 668.187,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 668.187,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.460.028.079,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.830.564.337,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.830.564.337,00
 • Ödenmiş Sermaye 554.699.850,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -4.109.167,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 121.877.344,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 50.712.389,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -913.678,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 14.341,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -24.145.944,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 9.915.693,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -34.061.637,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 116.678.370,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.308.679.419,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -213.322.481,00
 • Diğer Yedekler 54.696.807,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.290.592.416,00

AKIS GMYO Haberleri

Tümü
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.