akis gmyo - aksgy - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 639.934.871,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 134.776.904,00
 • Finansal Yatırımlar 13.871.708,00
 • Ticari Alacaklar 64.623.114,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 353.394,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 64.269.720,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.323.170,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.323.170,00
 • Türev Araçlar 26.235.045,00
 • Stoklar 7.830.685,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.494.528,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 437.876,00
 • ARA TOPLAM 639.934.871,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.585.466.013,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 15.895.165,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 14.809.902,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.085.263,00
 • Türev Araçlar 7.548.986,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 112.992.657,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5.403.379.440,00
 • Maddi Duran Varlıklar 27.297.695,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.524.621,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.524.621,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 11.917.884,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.909.565,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.225.400.884,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.151.428.570,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 449.862.197,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 659.058.769,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 10.678.523,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8.876.188,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.802.335,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 116.042,00
 • Diğer Borçlar 4.733.907,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.733.907,00
 • Türev Araçlar 14.720.073,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.024.748,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 8.234.311,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 403.653,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.830.658,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.151.428.570,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.458.752.501,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.449.243.173,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 4.591.088,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.591.088,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 1.045.432,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.315.251,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 557.557,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 557.557,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.610.181.071,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.615.219.813,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.615.219.813,00
 • Ödenmiş Sermaye 554.699.850,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -4.109.167,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 121.877.344,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 50.712.389,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.153.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -77.395,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -77.395,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -16.046.493,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 15.793.472,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -31.839.965,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 117.744.396,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.307.613.393,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -435.461.108,00
 • Diğer Yedekler 54.696.807,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.225.400.884,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.