FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

akis gmyo - aksgy - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.420.338.094,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 574.239.669,00
 • Finansal Yatırımlar 76.870.560,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 144.392.173,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 984.062,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 143.408.111,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.748.590,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.748.590,00
 • Türev Araçlar 37.373.286,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 97.323.735,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.884.390,00
 • ARA TOPLAM 1.420.338.094,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 25.645.901.223,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 40.462.466,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 39.461.507,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.000.959,00
 • Türev Araçlar 4.097.059,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 45.921.323,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 25.217.260.367,00
 • Maddi Duran Varlıklar 191.185.747,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 31.902.847,00
 • - Şerefiye 5.800.191,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 26.102.656,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 107.862.330,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 7.209.084,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 27.066.239.317,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.398.111.493,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • - Banka Kredileri 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 672.437.638,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 49.562.957,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 41.169.274,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.393.683,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.456.206,00
 • Diğer Borçlar 624.167.638,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 591.347.423,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 32.820.215,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 40.141.901,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 8.345.153,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.547.870,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.797.283,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.398.111.493,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.871.696.416,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.856.718.236,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Ticari Borçlar 12.771.730,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 12.771.730,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 116.483,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.089.967,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.089.967,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.269.807.909,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 23.796.431.408,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 23.796.431.408,00
 • Ödenmiş Sermaye 805.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 6.790.857.890,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 318.584.416,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -210.432,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -854.918,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -854.918,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 131.920.207,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 76.181.157,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 55.739.050,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.050.801.655,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 7.588.595.911,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 508.560.718,00
 • Diğer Yedekler 390.412.282,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 27.066.239.317,00