FİNANS

akdeniz yatirim holding - akyho - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 85.009.902,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 39.459.445,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 4.008.272,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 173.186,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.835.086,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 8.037.904,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7.109.883,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 928.021,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 20.449.905,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.138.859,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 54.788,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 10.860.729,00
 • ARA TOPLAM 85.009.902,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 162.609.021,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.951.073,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.951.073,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 43.763.567,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 73.521.834,00
 • - Şerefiye 62.233.092,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.288.742,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 31.121.194,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.304.446,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 247.618.923,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 39.514.331,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 19.836.505,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8.754.047,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.953.631,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 64.129,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.889.502,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 748.521,00
 • Diğer Borçlar 3.273.464,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.185.579,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 87.885,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 777.860,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.034.969,00
 • ARA TOPLAM 39.514.331,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 33.273.138,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 32.473.378,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 47.823,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 47.823,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 751.937,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 72.787.469,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 174.831.454,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 165.266.599,00
 • Ödenmiş Sermaye 129.041.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 36.598.758,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -526.622,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -526.622,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -526.622,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 17.470.935,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -12.430.695,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -4.886.777,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 9.564.855,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 247.618.923,00

Kredi Hesaplama