FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

akdeniz yatirim holding - akyho - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 84.911.535,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 5.376.163,00
 • Finansal Yatırımlar 3.828.780,00
 • Ticari Alacaklar 22.394.450,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.276.842,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 21.117.608,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 9.530.294,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 9.080.441,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 449.853,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 27.109.665,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.161.927,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 47.011,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 35.239,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 13.475.017,00
 • ARA TOPLAM 84.911.535,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 259.069.642,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 738.403,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 738.403,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 468.320,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 468.320,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 134.155.459,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 122.081.539,00
 • - Şerefiye 111.860.690,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.220.849,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 98.680,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 343.981.177,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 99.399.606,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 22.939.812,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 14.170.066,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 17.190.738,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.154.110,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 16.036.628,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.067.485,00
 • Diğer Borçlar 36.348.494,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 36.319.807,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 28.687,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.834.355,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 771.754,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.393.410,00
 • ARA TOPLAM 99.399.606,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 45.133.837,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 27.735.697,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 219.276,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 219.276,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 17.091.891,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 86.973,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 144.533.443,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 199.447.734,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 183.050.106,00
 • Ödenmiş Sermaye 128.156.110,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 36.598.758,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 58.941.273,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 58.941.273,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.126.723,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.194.805,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -18.875.129,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -26.965.711,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 16.397.628,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 343.981.177,00

Kredi Hesaplama