FİNANS

akdeniz yatirim holding - akyho - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 54.213.326,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 6.799.869,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 3.585.106,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8.584,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.576.522,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.063.683,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.804.953,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.258.730,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 23.839.885,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.754.256,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 68.486,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 11.102.041,00
 • ARA TOPLAM 54.213.326,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 262.065.769,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 926.376,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 36.569,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 889.807,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.026.060,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.026.060,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 133.481.117,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 123.082.510,00
 • - Şerefiye 111.860.690,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.221.820,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 67.544,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 316.279.095,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 40.258.332,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 562.247,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 10.901.479,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 8.121.496,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 74.300,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.047.196,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 990.465,00
 • Diğer Borçlar 13.057.538,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 12.946.831,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 110.707,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.494.786,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 341.925,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 37.554,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 37.554,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.097.684,00
 • ARA TOPLAM 40.258.332,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 45.329.702,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 25.495.765,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 508.692,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 508.692,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 225.369,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 225.369,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 18.952.447,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 147.429,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 85.588.034,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 230.691.061,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 212.040.939,00
 • Ödenmiş Sermaye 129.092.110,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 36.598.758,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 60.492.019,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 60.492.019,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.177.792,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.309.829,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -7.181.654,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -12.270.123,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 18.650.122,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 316.279.095,00

Kredi Hesaplama