FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

akdeniz yatirim holding - akyho - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 95.038.269,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 9.349.958,00
 • Finansal Yatırımlar 4.405.533,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 21.580.487,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 77.913,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 21.502.574,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 10.444.096,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 10.320.781,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 123.315,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 30.454.206,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.294.196,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 26.345,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 34.719,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 15.475.074,00
 • ARA TOPLAM 95.038.269,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 741.663.530,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 895.984,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 895.984,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.662.198,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.662.198,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 303.531.602,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 296.903.175,00
 • - Şerefiye 257.011.218,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 39.891.957,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 30.165,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 134.774.035,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 836.701.799,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 123.701.541,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 27.036.165,00
 • - Banka Kredileri 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 16.504.894,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 21.878.392,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7.674.671,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 14.203.721,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.763.670,00
 • Diğer Borçlar 51.260.313,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 51.203.203,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 57.110,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.978.623,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 950.623,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 187.356,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 187.356,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 402.426,00
 • ARA TOPLAM 123.701.541,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 31.846.679,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 31.600.102,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 155.884,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 155.884,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 90.693,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 155.548.220,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 681.153.579,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 637.437.292,00
 • Ödenmiş Sermaye 128.156.110,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 614.067.240,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 282.541.231,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 109.597.831,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 37.963.297,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -483.711.336,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -51.177.081,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 43.716.287,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 836.701.799,00