alarko holding - alark - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.486.302.916,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 407.059.113,00
 • Finansal Yatırımlar 610.189.668,00
 • Ticari Alacaklar 210.529.859,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.000.807,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 207.529.052,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.431.339,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 514.866,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 916.473,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 108.611.232,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 38.469.153,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 8.793.260,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 23.013.579,00
 • ARA TOPLAM 1.455.074.533,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 31.228.383,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.671.914.142,00
 • Finansal Yatırımlar 431.031,00
 • Ticari Alacaklar 32.468,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 32.468,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 53.866.131,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 39.575.500,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 14.290.631,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 583.915.924,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 412.672.560,00
 • Maddi Duran Varlıklar 353.316.164,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 82.485.111,00
 • - Şerefiye 3.130.507,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 79.354.604,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 198.831,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 29.475.005,00
 • Diğer Duran Varlıklar 71.343.715,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.158.217.058,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 579.327.256,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 30.666.747,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 91.150.134,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 246.971.824,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.910.759,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 242.061.065,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.702.522,00
 • Diğer Borçlar 20.475.669,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 360,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 20.475.309,00
 • Türev Araçlar 1.813.800,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 69.463.956,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.994.611,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.975.142,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.975.142,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.866,00
 • ARA TOPLAM 579.327.256,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 530.934.366,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 194.736.820,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 88.755.479,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 21.647.366,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 21.647.366,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 162.601.593,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.110.261.622,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.047.955.436,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.520.871.318,00
 • Ödenmiş Sermaye 435.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -1.535.883,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -8.366.666,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -8.366.666,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -8.366.666,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 80.187.121,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 80.326.718,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -139.597,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 18.473.868,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 991.795.220,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 17.502.021,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 527.084.118,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.158.217.058,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.