FİNANS

alarko carrier - alcar - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 915.320.978,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 109.834.425,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 367.119.780,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 14.363.773,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 352.756.007,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 483.527,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 483.527,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 329.777.876,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 77.338.727,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 29.959.454,00
 • ARA TOPLAM 914.513.789,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 807.189,00
 • DURAN VARLIKLAR 69.500.183,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 99.927,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 99.927,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 24.122,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 24.122,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 28.907.343,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.791.945,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.791.945,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 659.263,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 24.455.231,00
 • Diğer Duran Varlıklar 7,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 984.821.161,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 428.446.096,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 124.062.789,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 55.319.152,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 138.607.425,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 47.431.097,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 91.176.328,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.652.501,00
 • Diğer Borçlar 13.861.184,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 12.420.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.441.184,00
 • Türev Araçlar 208.589,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 67.876.544,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.399.030,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 16.387.854,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 16.387.854,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.071.028,00
 • ARA TOPLAM 428.446.096,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 101.333.806,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 67.705.053,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 365.263,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 408.626,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 32.854.864,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 32.854.864,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 529.779.902,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 455.041.259,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 455.041.259,00
 • Ödenmiş Sermaye 10.800.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 25.665.050,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.262.858,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.262.858,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.262.858,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 21.168.163,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 374.421.624,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 27.249.280,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 984.821.161,00

Kredi Hesaplama