FİNANS

alarko carrier - alcar - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.543.625.559,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 232.512.685,00
 • Finansal Yatırımlar 63.171.730,00
 • Ticari Alacaklar 649.987.978,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 26.178.115,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 623.809.863,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.986.069,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.986.069,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 462.384.123,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 114.787.788,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 14.791.896,00
 • ARA TOPLAM 1.540.622.269,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 3.003.290,00
 • DURAN VARLIKLAR 158.264.050,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 244.993,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 244.993,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 35.260,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 35.260,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 33.547.771,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 24.254.861,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 24.254.861,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 575.612,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 81.635.360,00
 • Diğer Duran Varlıklar 7,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.701.889.609,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 859.962.683,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 386.758.361,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 68.646.088,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 215.071.685,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 41.492.779,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 173.578.906,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.440.718,00
 • Diğer Borçlar 3.034.178,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.034.178,00
 • Türev Araçlar 999.329,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 130.838.719,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10.042.450,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 31.724.475,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.406.680,00
 • ARA TOPLAM 859.962.683,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 127.185.838,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 64.962.725,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 351.430,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 552.512,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 61.319.171,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 61.319.171,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 987.148.521,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 714.741.088,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 714.741.088,00
 • Ödenmiş Sermaye 10.800.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 25.665.050,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -17.809.484,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -17.809.484,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 21.168.163,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 446.372.237,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 228.545.122,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.701.889.609,00

Kredi Hesaplama