FİNANS

alcatel lucent teletas - alctl - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 973.200.968,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 115.265.832,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 567.465.776,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 70.199.168,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 497.266.608,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 740.787,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 627.886,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 112.901,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 258.366.582,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 17.694.108,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 10.715.716,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.952.167,00
 • ARA TOPLAM 973.200.968,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 126.469.738,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.002.855,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.030.313,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 972.542,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 377.402,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 5.487.937,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 183.291,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.662.931,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 7.662.931,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 79.459.567,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.099.670.706,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 298.864.024,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 15.664.824,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 85.503.701,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 66.184.535,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 19.319.166,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.725.460,00
 • Diğer Borçlar 505.072,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 505.072,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 84.951.083,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8.485.267,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 76.465.816,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 298.864.024,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 229.995.453,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 16.560.067,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 16.560.067,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 114.376.694,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15.028.636,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 99.348.058,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 528.859.477,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 570.811.229,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 570.811.229,00
 • Ödenmiş Sermaye 38.700.772,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 29.172.723,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 956.213,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 345.624.575,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -897.910,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -897.910,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 346.522.485,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 672.158,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 80.537.394,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 75.147.394,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.099.670.706,00

Kredi Hesaplama