FİNANS

alcatel lucent teletas - alctl - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.846.264.368,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 606.322.642,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 881.035.508,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 57.015.492,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 824.020.016,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 286.054,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 286.054,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 351.513.777,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.838.346,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 268.041,00
 • ARA TOPLAM 1.846.264.368,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 179.071.696,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 7.880.401,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 272.774,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 9.135.079,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 9.135.079,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 140.224.109,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.025.336.064,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 721.657.090,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.047.420,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 224.454.760,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 188.489.207,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 35.965.553,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14.961.571,00
 • Diğer Borçlar 551.461,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 551.461,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 65.246.219,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 65.068.744,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13.819.379,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 51.249.365,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14.696.200,00
 • ARA TOPLAM 721.657.090,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 145.665.323,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 11.769.090,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 11.769.090,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 64.600.930,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 28.749.476,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 35.851.454,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 867.322.413,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.158.013.651,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.158.013.651,00
 • Ödenmiş Sermaye 38.700.772,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 29.172.723,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 956.213,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 751.754.161,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.090.939,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.090.939,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 754.845.100,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 672.158,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 132.316.795,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 204.440.829,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.025.336.064,00

Kredi Hesaplama