FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

alcatel lucent teletas - alctl - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.476.262.298,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.136.666.922,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.392.474.864,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 127.762.271,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.264.712.593,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 536.686,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 536.686,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 881.146.662,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 65.437.164,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 3.476.262.298,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 104.390.509,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 12.517.134,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 483.196,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 43.250.872,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.580.652.807,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.146.460.500,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 23.444.848,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 454.977.394,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 287.544.085,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 167.433.309,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 33.181.139,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 105.030.244,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 210.856.347,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 56.484.377,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 154.371.970,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 64.934.619,00
 • ARA TOPLAM 1.146.460.500,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 279.987.148,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 27.438.829,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 27.438.829,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 69.934.595,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 58.495.601,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 11.438.994,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.426.447.648,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.154.205.159,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.154.205.159,00
 • Ödenmiş Sermaye 38.700.772,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 29.172.723,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 956.213,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.798.616.146,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -8.112.591,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -8.112.591,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.806.728.737,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 672.158,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 224.837.861,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 61.249.286,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.580.652.807,00