alcatel lucent teletas - alctl - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 751.127.804,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 160.114.887,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 325.053.532,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 39.930.066,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 285.123.466,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 98.483.236,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 98.108.125,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 375.111,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 141.685.947,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 10.432.070,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 15.358.132,00
 • ARA TOPLAM 751.127.804,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 105.479.629,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.097.621,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.767.863,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.329.758,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 157.297,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 5.367.061,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.559,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 14.722.242,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 14.722.242,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 49.638.097,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 856.607.433,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 321.410.143,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 8.363.550,00
 • - Banka Kredileri 263.285,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 153.627.641,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 127.031.609,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 26.596.032,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.355.801,00
 • Diğer Borçlar 987.085,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 987.085,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 16.772.250,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 79.647.587,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8.698.216,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 70.949.371,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 321.410.143,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 203.627.421,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 26.569.389,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 26.569.389,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 96.596.297,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15.948.885,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 80.647.412,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 525.037.564,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 331.569.869,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 331.569.869,00
 • Ödenmiş Sermaye 38.700.772,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 29.172.723,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 956.213,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.833.746,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.833.746,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.833.746,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 191.322.760,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 191.322.760,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 672.158,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 60.069.389,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 12.509.600,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 856.607.433,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.