FİNANS

alcatel lucent teletas - alctl - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.149.590.311,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 319.908.414,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 561.293.151,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 55.616.447,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 505.676.704,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 811.446,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 402.996,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 408.450,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 254.865.053,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.297.775,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 6.414.472,00
 • ARA TOPLAM 1.149.590.311,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 97.441.999,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.610.873,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.515.480,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.095.393,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 328.664,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 6.009.096,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 54.383,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.262.156,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 7.262.156,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 54.973.204,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.247.032.310,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 593.493.628,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.204.861,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 322.139.763,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 309.994.144,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 12.145.619,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.090.368,00
 • Diğer Borçlar 1.063.336,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.063.336,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 140.451.120,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 11.686.071,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 128.765.049,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15.854.255,00
 • ARA TOPLAM 593.493.628,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 197.113.972,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 22.567.361,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 22.567.361,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 94.650.938,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 17.860.076,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 76.790.862,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 790.607.600,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 456.424.710,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 456.424.710,00
 • Ödenmiş Sermaye 38.700.772,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 29.172.723,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 956.213,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 314.251.904,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -897.910,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -897.910,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 315.149.814,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 672.158,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 80.537.394,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -7.866.454,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.247.032.310,00