FİNANS

alfa solar enerji - alfas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.354.847.064,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 350.919.906,00
 • Finansal Yatırımlar 55.932.401,00
 • Ticari Alacaklar 15.570.152,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.413.288,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 14.156.864,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 49.980.463,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 34.364.617,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 15.615.846,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 538.802.113,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 275.883.722,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 443,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 67.757.864,00
 • ARA TOPLAM 1.354.847.064,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 258.883.358,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 180.947.293,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.500.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 76.436.065,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.613.730.422,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.258.744.487,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 78.111.748,00
 • - Banka Kredileri 74.572.847,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5.525.796,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 579.005.972,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 579.005.972,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.599.645,00
 • Diğer Borçlar 2.875.789,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.875.789,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 763.908,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 377.174,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 386.734,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.258.744.487,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.476.217,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.074.213,00
 • Banka Kredileri 1.074.213,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.402.004,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.402.004,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.261.220.704,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 352.509.718,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 352.509.718,00
 • Ödenmiş Sermaye 40.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -325.477,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -325.477,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -325.477,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.779.676,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 33.035.904,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 274.019.615,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.613.730.422,00

Kredi Hesaplama