FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

alfa solar enerji - alfas - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.745.707.594,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.029.607.536,00
 • Finansal Yatırımlar 402.270.214,00
 • Ticari Alacaklar 170.001.542,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 170.001.542,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 73.221.295,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 73.221.295,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.357.631.736,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 639.215.278,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 174.221.400,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 6.202,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 73.753.791,00
 • ARA TOPLAM 3.745.707.594,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.329.205.707,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 247.885,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.328.957.822,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.074.913.301,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.176.521.928,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 159.625.008,00
 • - Banka Kredileri 159.129.792,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 24.196.027,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 894.093.463,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8.710,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 894.084.753,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 34.465.715,00
 • Diğer Borçlar 3.827.340,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.827.340,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 35.946.791,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.938.182,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.462.518,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 475.664,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 2.176.521.928,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 164.230.409,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 104.436.193,00
 • Banka Kredileri 104.436.193,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 27.515,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 27.515,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 6.081.070,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.081.070,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 53.685.631,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.340.752.337,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.734.160.964,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.732.176.701,00
 • Ödenmiş Sermaye 368.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 120.007.801,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 524.089.443,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.108.855,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.178.449,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.178.449,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 2.287.304,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 51.218.961,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 628.598.622,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.039.153.019,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.984.263,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.074.913.301,00