FİNANS

alarko gmyo - algyo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 720.805.756,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 199.298.242,00
 • Finansal Yatırımlar 421.696.127,00
 • Ticari Alacaklar 25.351.199,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 24.771.837,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 579.362,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 267.291,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 267.291,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 3.271.735,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 70.188.266,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 640.377,00
 • ARA TOPLAM 720.713.237,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 92.519,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.291.168.039,00
 • Finansal Yatırımlar 384.445.412,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 118.156,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 118.156,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 298.715.255,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.606.455.828,00
 • Maddi Duran Varlıklar 191.381,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.049.083,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.049.083,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 192.924,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.011.973.795,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 153.915.605,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 11.931.631,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 20.280.441,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.876.848,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 15.403.593,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.254.289,00
 • Diğer Borçlar 5.746.781,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.746.781,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 112.702.463,00
 • ARA TOPLAM 153.915.605,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 118.597.175,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 113.414.750,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 3.596.567,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.585.858,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.585.858,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 272.512.780,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 5.739.461.015,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.739.461.015,00
 • Ödenmiş Sermaye 64.400.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -21.367.247,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 963.372,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 75.134.812,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -383.669,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -383.669,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 103.426.688,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 103.426.688,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 95.155.999,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.410.231.702,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 48.836.222,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.011.973.795,00

Kredi Hesaplama