FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

alarko gmyo - algyo - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.791.600.146,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 154.343.554,00
 • Finansal Yatırımlar 1.013.797.456,00
 • Ticari Alacaklar 296.216.684,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 295.351.970,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 864.714,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.272.033,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.272.033,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 53.426.899,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 271.896.920,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 362.181,00
 • ARA TOPLAM 1.791.315.727,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 284.419,00
 • DURAN VARLIKLAR 9.699.738.895,00
 • Finansal Yatırımlar 107.296.792,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 118.087,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 118.087,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 407.589.368,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9.182.640.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 406.888,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.687.760,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.687.760,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 11.491.339.041,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 240.253.959,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 158.373.468,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 37.820.141,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6.166.578,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 31.653.563,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.084.368,00
 • Diğer Borçlar 33.841.131,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 33.841.131,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 234.501,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.900.350,00
 • ARA TOPLAM 240.253.959,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 490.952.410,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 483.574.858,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 5.433.366,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.944.186,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.944.186,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 731.206.369,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 10.760.132.672,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 10.760.132.672,00
 • Ödenmiş Sermaye 144.900.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -52.054.861,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.009.345.424,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 87.330.863,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -203.100,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -203.100,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 199.911.170,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 199.911.170,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 304.624.866,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 7.890.921.311,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.289.382.689,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 11.491.339.041,00