alkim kimya - alkim - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 512.408.862,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 232.929.271,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 135.962.228,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 308.769,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 135.653.459,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 139.742,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 139.742,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 130.735.848,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.927.462,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 9.714.311,00
 • ARA TOPLAM 512.408.862,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 202.649.539,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.539.711,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.539.711,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 152.848.968,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.201.490,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.201.490,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 28.697.051,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 14.466.191,00
 • Diğer Duran Varlıklar 896.128,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 715.058.401,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 170.006.331,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.528.076,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.757.418,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 34.894.690,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 34.894.690,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.265.186,00
 • Diğer Borçlar 61.335.463,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 61.335.463,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 445.731,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 17.443.098,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.006.800,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.529.306,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 477.494,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 19.012.613,00
 • ARA TOPLAM 170.006.331,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 71.049.874,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 44.895.152,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 26.154.722,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 26.154.722,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 241.056.205,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 474.002.196,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 433.738.147,00
 • Ödenmiş Sermaye 150.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -15.566.569,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -15.566.569,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -15.566.569,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 39.606.185,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 123.629.329,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 136.069.202,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 40.264.049,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 715.058.401,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.