FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

alkim kimya - alkim - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.314.945.321,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 236.455.973,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 489.980.017,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 135.378,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 489.844.639,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.346.320,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.346.320,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 522.346.848,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 15.273.562,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 49.542.601,00
 • ARA TOPLAM 1.314.945.321,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 428.809.423,00
 • Finansal Yatırımlar 14.285,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.831.447,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.831.447,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 339.979.229,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.712.345,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.712.345,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 31.139.435,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 50.880.849,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.251.833,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.743.754.744,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 401.731.653,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 49.840,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 34.270.216,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 303.580.553,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 303.580.553,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13.130.794,00
 • Diğer Borçlar 1.898.411,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.898.411,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 34.296.805,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.597.713,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.234.284,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 363.429,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.731.088,00
 • ARA TOPLAM 401.731.653,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 94.480.229,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 32.625.410,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 61.854.819,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 61.854.819,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 496.211.882,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.247.542.862,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.101.059.473,00
 • Ödenmiş Sermaye 150.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -31.879.123,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -31.879.123,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -31.879.123,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 84.310.347,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 326.320.907,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 572.307.342,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 146.483.389,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.743.754.744,00

Kredi Hesaplama