FİNANS

altinyag madencilik ve enerji - almad - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 79.394.651,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 59.919.470,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 13.140.043,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.313,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 13.135.730,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 311.143,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 311.143,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 32.095,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 252.172,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 5.739.728,00
 • ARA TOPLAM 79.394.651,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 80.853.559,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 43.218.839,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 43.218.839,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 6.800.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 27.078.996,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.942.572,00
 • - Şerefiye 436.473,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.506.099,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 753.499,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 160.248.210,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 73.728.537,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 409.205,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 17.809.427,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 17.809.427,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 387.584,00
 • Diğer Borçlar 52.835.270,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 50.651.606,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.183.664,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 320.245,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 642.736,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 947.207,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 96.648,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 850.559,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 376.863,00
 • ARA TOPLAM 73.728.537,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.105.522,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 791.984,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 414.724,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 414.724,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 874.426,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 24.388,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 75.834.059,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 84.414.151,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 61.361.305,00
 • Ödenmiş Sermaye 105.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -24.489.849,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.031.646,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 417.957,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 417.957,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -624.275,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.116.052,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -50.234.413,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 28.519.912,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 23.052.846,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 160.248.210,00

ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI Haberleri

Tümü