FİNANS

anel elektrik - anele - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.275.969.640,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 54.408.574,00
 • Finansal Yatırımlar 10.521,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 10.521,00
 • Ticari Alacaklar 232.375.958,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 9.577.545,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 222.798.413,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.405.259,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 200.981,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.204.278,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 115.783.530,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 18.687.326,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 37.951,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 27.077.845,00
 • ARA TOPLAM 1.275.969.640,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 342.016.658,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 87.787,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 87.787,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 281.506.054,00
 • Maddi Duran Varlıklar 20.280.246,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 118.019,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 649.114,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 649.114,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 33.145.622,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.617.986.298,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.034.189.723,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 281.495.172,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 47.255.638,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 206.620.720,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 28.160.246,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 178.460.474,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 16.375.401,00
 • Diğer Borçlar 14.478.734,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.285.181,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 13.193.553,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 430.824.571,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.520.172,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 16.057.083,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8.873.582,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.183.501,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.034.189.723,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 141.345.563,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 90.841.004,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 14.848.250,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14.848.250,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 35.656.309,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.175.535.286,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 442.451.012,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 448.211.064,00
 • Ödenmiş Sermaye 200.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -62.334.320,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.498.280,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.765.996,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.765.996,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.664.772,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 278.170.476,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 278.170.476,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.950.112,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 168.857.068,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -142.173.131,00
 • Diğer Yedekler 5.851.513,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -5.760.052,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.617.986.298,00