anel elektrik - anele - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.388.958.517,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 80.640.630,00
 • Finansal Yatırımlar 8.796,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 8.796,00
 • Ticari Alacaklar 271.222.030,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8.722.122,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 262.499.908,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.600.601,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 191.633,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.408.968,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 122.346.331,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 21.016.430,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.410.600,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 37.514,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 31.503.321,00
 • ARA TOPLAM 1.388.958.517,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 306.036.567,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 87.787,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 87.787,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 276.214.413,00
 • Maddi Duran Varlıklar 23.858.760,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 165.083,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 615.372,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 615.372,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.694.995.084,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.058.862.420,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 264.641.007,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 49.656.528,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 199.896.880,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.723.624,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 194.173.256,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 27.851.105,00
 • Diğer Borçlar 17.987.351,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.317.323,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 14.670.028,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 469.691.663,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 802.374,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 17.030.581,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 9.832.693,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.197.888,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.058.862.420,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 127.521.426,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 106.617.843,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 15.437.516,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15.437.516,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.466.067,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.186.383.846,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 508.611.238,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 514.937.866,00
 • Ödenmiş Sermaye 200.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -62.334.320,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.498.280,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.776.242,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.776.242,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.675.018,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 300.656.998,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 300.656.998,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.950.112,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 168.857.068,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -97.922.605,00
 • Diğer Yedekler 5.851.513,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -6.326.628,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.694.995.084,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.