FİNANS

anel elektrik - anele - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.859.346.611,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 72.652.211,00
 • Finansal Yatırımlar 25.527,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 25.527,00
 • Ticari Alacaklar 1.099.428.745,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 25.450.771,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.073.977.974,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 18.683.920,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 5.874.300,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12.809.620,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 663.149.729,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 342.617.222,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.994.022,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 5.366,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 26.857.912,00
 • ARA TOPLAM 2.859.346.611,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.176.555.684,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.536.527,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.536.527,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.048.714.936,00
 • Maddi Duran Varlıklar 31.638.875,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 47.037,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 93.785,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 93.785,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 74.878.184,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.035.902.295,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.723.893.137,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.030.405.742,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 201.772.486,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.283.110.473,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 109.890.436,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.173.220.037,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 69.707.196,00
 • Diğer Borçlar 52.380.696,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 24.516.652,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 27.864.044,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 312.808.958,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.513.766,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 22.183.846,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13.343.595,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8.840.251,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 3.723.893.137,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.067.825.830,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 99.608.879,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 51.168.159,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 688.305.039,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 38.012.547,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 38.012.547,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 190.731.206,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.791.718.967,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.244.183.328,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.234.501.581,00
 • Ödenmiş Sermaye 265.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -62.334.320,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.721.045,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.337.030,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -5.337.030,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.235.806,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.146.144.330,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.146.144.330,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.950.112,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 6.630.854,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -123.281.985,00
 • Diğer Yedekler 5.851.513,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 9.681.747,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.035.902.295,00

Kredi Hesaplama