FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

anatolia tani ve biyoteknoloji - angen - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 729.725.250,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 301.732.038,00
 • Finansal Yatırımlar 58.370.744,00
 • Ticari Alacaklar 77.924.261,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 77.924.261,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 17.646.875,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 17.646.875,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 226.095.596,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 9.328.379,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 13.289.876,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 25.337.481,00
 • ARA TOPLAM 729.725.250,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 709.332.338,00
 • Finansal Yatırımlar 852.876,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 852.876,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 917.823,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 917.823,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 444.906.886,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 933.618,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 159.242.346,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar -384.148,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 543.315,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 543.315,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 85.922.431,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.439.057.588,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 46.484.359,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 9.166.339,00
 • - Banka Kredileri 7.286.134,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 280.763,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 10.845.783,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10.845.783,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.296.634,00
 • Diğer Borçlar 4.655.168,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.655.168,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.521.632,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.944.929,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.944.929,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.773.111,00
 • ARA TOPLAM 46.484.359,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 179.322.131,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 14.978.186,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.224.250,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.832.985,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.832.985,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 159.286.710,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 225.806.490,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.213.251.098,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.213.251.098,00
 • Ödenmiş Sermaye 220.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 332.390.082,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 531.050.288,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.616.482,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.616.482,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 1.616.482,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 54.131.603,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 54.131.603,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 157.448.797,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 53.284.237,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -136.670.391,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.439.057.588,00