FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

dogu aras enerji - arase - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.049.587.547,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.132.446.258,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.476.246.093,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.401.602,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.472.844.491,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 32.823.295,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 29.429.226,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.394.069,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 213.806.699,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 79.734.492,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 33.418.963,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 208.148.296,00
 • ARA TOPLAM 4.049.587.547,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.405.187.175,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 302.608.431,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 302.608.431,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.039.195,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.039.195,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 19.703.798,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 159.122.528,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 3.355.323,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 112.110,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 112.110,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 92.127.430,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 9.454.774.722,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.263.877.098,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 420.142.569,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 39.720.463,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 939.397.064,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 27.082.768,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 912.314.296,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 19.419.238,00
 • Diğer Borçlar 755.787.241,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 134.541,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 755.652.700,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 15.432.387,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 13.601.611,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 49.784.659,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 11.809.622,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 37.975.037,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 50.312.329,00
 • ARA TOPLAM 2.263.877.098,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.885.674.915,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.173.767.076,00
 • Banka Kredileri 2.058.772.366,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 114.994.710,00
 • Ticari Borçlar 265.826.353,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 265.826.353,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 52.036.036,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 344.724,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 24.460.036,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 24.460.036,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 369.240.690,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.149.552.013,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 4.305.222.709,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.305.222.709,00
 • Ödenmiş Sermaye 250.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 148.694.282,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.622.935.154,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.283.593.273,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 9.454.774.722,00