FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

arcelik - arclk - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 171.321.937.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 48.791.778.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 66.520.369.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 575.652.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 65.944.717.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 327.474.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 327.474.000,00
 • Türev Araçlar 453.339.000,00
 • Stoklar 47.448.681.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.391.154.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.726.284.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.662.858.000,00
 • ARA TOPLAM 171.321.937.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 86.815.970.000,00
 • Finansal Yatırımlar 141.740.000,00
 • Ticari Alacaklar 34.122.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 34.122.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.456.117.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 47.007.175.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 27.168.704.000,00
 • - Şerefiye 7.269.302.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19.899.402.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.598.877.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 8.231.060.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 178.175.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 258.137.907.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 137.801.099.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 51.487.086.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5.961.303.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 54.204.812.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.226.271.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 48.978.541.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.255.921.000,00
 • Diğer Borçlar 4.244.712.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 243.670.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.001.042.000,00
 • Türev Araçlar 128.471.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 421.838.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 6.348.121.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.348.121.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.748.835.000,00
 • ARA TOPLAM 137.801.099.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 60.773.469.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 44.461.154.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 777.409.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.647.286.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.400.314.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 1.246.972.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.388.075.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 7.499.545.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 198.574.568.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 59.563.339.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 53.169.904.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 675.728.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 15.633.510.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.317.714.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.317.714.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.334.000.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 15.404.722.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 25.278.597.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -9.873.875.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.631.261.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 11.455.843.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 7.667.336.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 6.393.435.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 258.137.907.000,00