FİNANS

arcelik - arclk - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 83.772.274.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 14.956.187.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 33.791.779.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 506.183.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 33.285.596.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 98.736.000,00
 • Stoklar 28.310.400.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.033.744.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 500.631.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 4.080.797.000,00
 • ARA TOPLAM 83.772.274.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 32.097.801.000,00
 • Finansal Yatırımlar 23.549.000,00
 • Ticari Alacaklar 44.302.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 44.302.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 920.093.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 16.155.412.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.303.523.000,00
 • - Şerefiye 3.520.194.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.783.329.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 138.196.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.512.726.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 115.870.075.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 72.368.241.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 16.671.519.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 13.691.996.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 30.217.425.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.622.605.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 26.594.820.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.246.515.000,00
 • Diğer Borçlar 1.522.287.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.522.287.000,00
 • Türev Araçlar 186.278.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 149.399.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.717.103.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.717.103.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.965.719.000,00
 • ARA TOPLAM 72.368.241.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 19.125.503.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 13.879.259.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.922.290.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.358.045.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 564.245.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.967.857.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.356.097.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 91.493.744.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 24.376.331.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 22.317.830.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 675.728.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 468.811.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 889.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 16.110.100.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -623.218.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -637.431.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 16.733.318.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.255.612.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -2.255.612.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.700.091.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.176.876.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.424.174.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.058.501.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 115.870.075.000,00

Kredi Hesaplama