FİNANS

arcelik - arclk - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 91.986.314.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 24.529.219.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 34.193.054.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 420.397.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 33.772.657.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 232.043.000,00
 • Stoklar 29.237.120.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.147.473.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 709.474.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.937.931.000,00
 • ARA TOPLAM 91.986.314.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 40.256.364.000,00
 • Finansal Yatırımlar 38.956.000,00
 • Ticari Alacaklar 42.387.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 42.387.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.148.453.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 20.822.336.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.536.700.000,00
 • - Şerefiye 3.781.614.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.755.086.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 612.155.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.055.377.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 132.242.678.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 79.359.444.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 18.981.337.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 16.248.013.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 30.927.538.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.742.413.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 28.185.125.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.638.321.000,00
 • Diğer Borçlar 1.756.300.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.756.300.000,00
 • Türev Araçlar 179.692.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 50.265.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.867.197.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.867.197.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.710.781.000,00
 • ARA TOPLAM 79.359.444.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 25.777.554.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 16.209.793.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 571.317.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 571.317.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.043.930.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 4.332.751.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 105.136.998.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 27.105.680.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 24.947.523.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 675.728.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 468.811.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 889.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.378.072.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.378.072.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.411.039.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 15.062.181.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 17.420.552.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -2.358.371.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.800.517.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.076.450.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 4.324.672.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.158.157.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 132.242.678.000,00

Kredi Hesaplama