arcelik - arclk - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 31.721.085.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 11.540.151.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 12.111.167.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 62.082.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 12.049.085.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 6.449.000,00
 • Stoklar 6.839.220.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 381.711.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 134.615.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 579.608.000,00
 • ARA TOPLAM 31.592.921.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 128.164.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 13.422.164.000,00
 • Finansal Yatırımlar 5.446.000,00
 • Ticari Alacaklar 26.863.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 26.863.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 662.956.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 6.928.281.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.489.649.000,00
 • - Şerefiye 980.384.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.509.265.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 232.152.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.076.817.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 45.143.249.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 23.140.245.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.607.845.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.998.035.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 8.822.040.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 958.342.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7.863.698.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 551.356.000,00
 • Diğer Borçlar 706.743.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 10.333.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 696.410.000,00
 • Türev Araçlar 44.807.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 71.246.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.176.978.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.176.978.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.161.195.000,00
 • ARA TOPLAM 23.140.245.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.097.575.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.301.197.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 524.269.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 385.423.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 138.846.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 696.335.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 575.774.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 32.237.820.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 12.905.429.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 12.698.817.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 675.728.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 468.811.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 889.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -273.294.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -273.294.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -278.052.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.278.817.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 5.277.824.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -999.007.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 409.115.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.439.898.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.684.346.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 206.612.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 45.143.249.000,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.