arsan tekstil - arsan - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 220.713.173,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 105.210.370,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 61.647.369,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 62.969,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 61.584.400,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 475.723,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 475.723,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 46.223.988,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.785.149,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 163.018,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.207.556,00
 • ARA TOPLAM 220.713.173,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 455.956.611,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 298.191,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 298.191,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 45.568.699,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 45.511.707,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 56.992,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 64.060.055,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 127.864.625,00
 • Maddi Duran Varlıklar 181.336.202,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.102.996,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 65.545,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 8.630.214,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 676.669.784,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 98.456.229,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 53.191.643,00
 • - Banka Kredileri 50.529.482,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 29.145.602,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.068.509,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 26.077.093,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.246.757,00
 • Diğer Borçlar 1.078.844,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 84.463,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 994.381,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.438.199,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.233.116,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.143.577,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.089.539,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.122.068,00
 • ARA TOPLAM 98.456.229,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 114.096.516,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 81.327.846,00
 • Banka Kredileri 58.210.254,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 23.117.592,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 6.498.770,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.498.770,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 26.269.900,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 212.552.745,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 464.117.039,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 444.885.341,00
 • Ödenmiş Sermaye 84.690.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 7.175.566,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -1.084.262,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 80.587.387,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 80.587.387,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -418.382,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.693.593,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 201.438.989,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 69.577.187,00
 • Diğer Yedekler 5.300.159,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 19.231.698,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 676.669.784,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.