FİNANS

arsan tekstil - arsan - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 295.340.008,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 138.083.198,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 84.075.199,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 46.374,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 84.028.825,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.643.334,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.643.334,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 65.567.058,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.445.959,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 272.246,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.253.014,00
 • ARA TOPLAM 295.340.008,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 493.713.114,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 149.412,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 149.412,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 42.248.085,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 42.187.102,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 60.983,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 58.201.042,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 163.795.609,00
 • Maddi Duran Varlıklar 189.495.260,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.381.863,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 51.798,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 10.346.214,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 789.053.122,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 87.700.435,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 22.868.184,00
 • - Banka Kredileri 19.404.540,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 38.179.180,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.444.907,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 34.734.273,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.881.935,00
 • Diğer Borçlar 1.618.543,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 63.863,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.554.680,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 14.459.381,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.205.033,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.103.994,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.101.039,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.488.179,00
 • ARA TOPLAM 87.700.435,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 100.350.770,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 56.791.616,00
 • Banka Kredileri 40.086.518,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 16.705.098,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 6.899.965,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.899.965,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 36.659.189,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 188.051.205,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 601.001.917,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 570.006.520,00
 • Ödenmiş Sermaye 153.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -1.095.467,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 91.534.114,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 91.534.114,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 1.264.559,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.371.144,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 256.340.420,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 72.349.587,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 30.995.397,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 789.053.122,00

Kredi Hesaplama