FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

arsan tekstil - arsan - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.776.221.369,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.459.049.572,00
 • Finansal Yatırımlar 243.182.323,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 25.735.449,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 10.289,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 25.725.160,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.356.822,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.068.550,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 288.272,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.361.895,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.695.185,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 10.097.757,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 30.742.366,00
 • ARA TOPLAM 1.776.221.369,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.115.468.923,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.453.195,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6.250.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 203.195,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 728.786.039,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.680.924.868,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.389.406.064,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 29.040.279,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17.253,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.085,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.085,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 49.905.397,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.891.690.292,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 222.701.770,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 115.301.708,00
 • - Banka Kredileri 103.273.359,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 25.663.185,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 20.024.303,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.638.882,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 22.203.076,00
 • Diğer Borçlar 40.012.034,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 39.697.794,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 314.240,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.531.834,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.907.959,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.558.610,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.349.349,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.081.974,00
 • ARA TOPLAM 222.701.770,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 458.690.369,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 9.411.132,00
 • Banka Kredileri 9.411.132,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.212.681,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.503.281,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.503.281,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 444.563.275,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 681.392.139,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 5.210.298.153,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.843.890.954,00
 • Ödenmiş Sermaye 204.449.465,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.117.508.497,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 81.198.710,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 374.764.318,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 374.764.318,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.231.279,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 77.481.507,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.062.004.263,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 88.881.614,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 366.407.199,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.891.690.292,00