FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

artemis hali - artms - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 728.848.033,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 12.577.240,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 374.415.877,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 11.928.700,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 362.487.177,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 24.715.934,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 22.465.165,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.250.769,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 191.469.776,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 109.519.357,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.103.849,00
 • ARA TOPLAM 728.848.033,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 398.833.638,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 5.819.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.819.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9.570.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 306.680.371,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.272.336,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.272.336,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.127.681.671,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 495.184.337,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 78.349.146,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 209.307.076,00
 • Banka Kredileri 75.195.154,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 154.389.171,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.886.460,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 149.502.711,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.350.599,00
 • Diğer Borçlar 16.733.164,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 14.370.268,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.362.896,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 24.103.184,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.726.478,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.225.519,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 504.070,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 721.449,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 495.184.337,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 77.907.095,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 56.096.021,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 8.809.505,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.809.505,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.039.811,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.039.811,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 11.961.758,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 573.091.432,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 554.590.239,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 554.590.239,00
 • Ödenmiş Sermaye 50.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 168.593.691,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.054.176,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 11.764.417,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 320.861.033,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 4.425.274,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.127.681.671,00