FİNANS

aselsan - asels - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 27.660.696.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.222.948.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 11.149.778.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5.417.071.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.732.707.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 498.016.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7.208.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 490.808.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 9.955.227.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.986.007.000,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 964.570.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 848.720.000,00
 • ARA TOPLAM 27.660.696.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 25.968.422.000,00
 • Finansal Yatırımlar 2.160.304.000,00
 • Ticari Alacaklar 13.961.201.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 10.794.019.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.167.182.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.293.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.293.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 259.131.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.208.114.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.866.673.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 553.429.000,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 112.873.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 440.556.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 343.403.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.613.874.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 53.629.118.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 19.761.791.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.098.336.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.005.944.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 5.166.293.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.404.040.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.762.253.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 382.260.000,00
 • Diğer Borçlar 553.712.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 464.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 89.712.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.116.766.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.131.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.398.699.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 205.756.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.192.943.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.716.000,00
 • ARA TOPLAM 19.761.791.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.763.518.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.340.497.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 7.195.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7.195.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 12.102.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.631.199.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.767.987.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 478.026.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 1.289.961.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 4.538.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 24.525.309.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 29.103.809.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 28.871.065.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.280.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 98.621.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.796.723.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 67.621.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 67.621.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -241.914.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.228.597.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 194.348.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 2.034.249.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 612.078.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 16.951.818.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 3.835.607.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 232.744.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 53.629.118.000,00

Kredi Hesaplama