FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

aselsan - asels - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 74.718.525.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.073.720.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 19.463.358.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7.543.896.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 11.919.462.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.821.098.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.821.098.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 36.302.156.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 11.529.238.000,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.849.539.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.528.955.000,00
 • ARA TOPLAM 74.718.525.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 88.449.923.000,00
 • Finansal Yatırımlar 6.810.518.000,00
 • Ticari Alacaklar 31.849.775.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 22.962.968.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8.886.807.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.646.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.646.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 944.676.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 27.211.649.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15.189.191.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.616.070.000,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.590.878.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.025.192.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.603.907.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.216.491.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 163.168.448.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 45.566.833.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 15.636.458.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6.288.151.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 11.731.387.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.786.786.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.944.601.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.094.701.000,00
 • Diğer Borçlar 101.064.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 101.064.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.764.885.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.870.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.822.071.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 761.511.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.060.560.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 63.555.000,00
 • ARA TOPLAM 45.566.833.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.713.473.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 885.980.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 122.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 122.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 33.665.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 9.047.975.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.740.865.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.088.269.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 3.652.596.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 4.866.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 60.280.306.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 102.888.142.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 101.822.559.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 4.560.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 18.359.790.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 16.739.899.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.532.292.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.532.292.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -810.692.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 20.285.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 20.285.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.006.609.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 54.199.923.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.403.761.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.065.583.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 163.168.448.000,00