FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

aselsan - asels - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 38.299.445.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 5.686.996.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 14.888.340.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.242.612.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8.645.728.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.026.644.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 5.580.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.021.064.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 12.592.653.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.154.875.000,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.199.891.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 949.937.000,00
 • ARA TOPLAM 38.299.445.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 37.744.396.000,00
 • Finansal Yatırımlar 4.288.363.000,00
 • Ticari Alacaklar 18.973.918.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 14.301.569.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.672.349.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.983.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.983.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 298.477.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 6.327.444.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.531.910.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 761.483.000,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 100.440.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 661.043.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.082.110.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.474.708.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 76.043.841.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 29.651.397.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.602.536.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.161.402.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 9.775.271.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.654.902.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7.120.369.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 637.239.000,00
 • Diğer Borçlar 369.944.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 306.989.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 62.955.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.100.087.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 182.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.881.364.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 871.333.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.010.031.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 53.516.000,00
 • ARA TOPLAM 29.651.397.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.531.475.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.069.683.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 72.720.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 72.720.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 16.289.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.157.322.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.210.595.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 579.397.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 2.631.198.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 4.866.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 36.182.872.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 39.860.969.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 39.636.982.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.280.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 98.621.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.796.723.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 780.009.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 780.009.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -320.315.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.202.072.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 199.191.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 4.002.881.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 612.077.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 16.951.819.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 11.915.661.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 223.987.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 76.043.841.000,00