FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

anadolu isuzu - asuzu - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 11.130.397.056,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.664.900.162,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.944.760.595,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 103.323.977,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.841.436.618,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 101.894.844,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 101.894.844,00
 • Türev Araçlar 86.807.663,00
 • Stoklar 3.672.642.194,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 600.238.892,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 59.152.706,00
 • ARA TOPLAM 11.130.397.056,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 7.969.104.615,00
 • Finansal Yatırımlar 14.673.988,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.644,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.644,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 6.423.012.758,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.447.734.594,00
 • - Şerefiye 106.248.200,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.341.486.394,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 989.555,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 19.099.501.671,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.245.405.729,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.780.500.944,00
 • - Banka Kredileri 3.780.500.944,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 700.008.018,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.727.714.393,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.083.903.100,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.643.811.293,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 96.775.043,00
 • Diğer Borçlar 40.819.033,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 9.109,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 40.809.924,00
 • Türev Araçlar 33.179.796,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 498.488.522,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 264.340,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 349.614.082,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 118.413.369,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 231.200.713,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 9.245.405.729,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.599.969.844,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 789.418.129,00
 • Banka Kredileri 501.729.296,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 287.688.833,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 71.573.252,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 47.809.516,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 47.809.516,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 472.198.241,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 10.845.375.573,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 8.254.126.098,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 8.254.126.098,00
 • Ödenmiş Sermaye 252.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.761.199.852,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.906.080.800,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.906.080.800,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -58.803.854,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 318.248.329,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.402.379.743,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.614.217.374,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 19.099.501.671,00