FİNANS

anadolu isuzu - asuzu - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.751.643.776,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 133.133.069,00
 • Finansal Yatırımlar 167.872.947,00
 • Ticari Alacaklar 1.534.481.363,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 109.711.317,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.424.770.046,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 11.332.340,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.332.340,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.414.726.420,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 307.206.168,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 182.891.469,00
 • ARA TOPLAM 3.751.643.776,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.809.529.026,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.892,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.892,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.280.499.692,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 379.493.626,00
 • - Şerefiye 2.340.995,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 377.152.631,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.606.339,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.606.339,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 137.569.606,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.561.172.802,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.340.977.705,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 897.442.589,00
 • - Banka Kredileri 897.442.589,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 424.893.194,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.739.984,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.671.701.120,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.283.485.488,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 388.215.632,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 19.687.945,00
 • Diğer Borçlar 3.247.621,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 9.109,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.238.512,00
 • Türev Araçlar 47.503.416,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 72.835.991,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 203.326,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 184.454.328,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 22.803.208,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 161.651.120,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 3.340.977.705,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 324.961.318,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 221.344.370,00
 • Banka Kredileri 214.765.864,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.578.506,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.454.175,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 68.609.977,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 68.609.977,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.665.939.023,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.895.233.779,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.895.233.779,00
 • Ödenmiş Sermaye 84.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 30.149.426,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.010.888.447,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.010.888.447,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -11.379.054,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 26.364.678,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 211.879.551,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 531.951.677,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.561.172.802,00

Kredi Hesaplama