FİNANS

anadolu isuzu - asuzu - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.840.478.409,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 714.986.445,00
 • Finansal Yatırımlar 105.855.750,00
 • Ticari Alacaklar 768.543.265,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 148.963.431,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 619.579.834,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.425.689,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.425.689,00
 • Türev Araçlar 66.823.623,00
 • Stoklar 786.342.154,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 315.125.395,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 445.015,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 78.931.073,00
 • ARA TOPLAM 2.840.478.409,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.523.286.170,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.642,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.642,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.266.352.355,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 246.858.731,00
 • - Şerefiye 2.340.995,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 244.517.736,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.790.897,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.790.897,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.363.764.579,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.236.803.141,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 664.915.764,00
 • - Banka Kredileri 664.915.764,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 148.119.032,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.034.472,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.225.101.911,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 737.010.670,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 488.091.241,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12.188.510,00
 • Diğer Borçlar 3.429.695,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 9.109,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.420.586,00
 • Türev Araçlar 17.788.356,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 46.886.782,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 108.510.976,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 11.096.295,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 97.414.681,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 2.236.803.141,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 629.433.313,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 537.606.881,00
 • Banka Kredileri 531.502.575,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.104.306,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 5.198.313,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 48.369.580,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 48.369.580,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 11.163.890,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.866.236.454,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.497.528.125,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.497.528.125,00
 • Ödenmiş Sermaye 84.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 30.149.426,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.009.946.440,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.009.946.440,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -12.321.061,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 23.784.678,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 244.459.551,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 105.188.030,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.363.764.579,00

Kredi Hesaplama