FİNANS

anadolu isuzu - asuzu - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 5.706.482.511,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.275.441.072,00
 • Finansal Yatırımlar 23.315.534,00
 • Ticari Alacaklar 1.452.309.341,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 99.684.746,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.352.624.595,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.413.898,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.413.898,00
 • Türev Araçlar 10.358.762,00
 • Stoklar 2.023.061.812,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 727.784.716,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 188.797.376,00
 • ARA TOPLAM 5.706.482.511,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.548.040.913,00
 • Finansal Yatırımlar 750.480,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 27.756,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 27.756,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 3.024.654.172,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 499.886.599,00
 • - Şerefiye 74.896.565,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 424.990.034,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 655.054,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 655.054,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 9.254.523.424,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.982.880.647,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.276.000.734,00
 • - Banka Kredileri 1.276.000.734,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 728.072.145,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 14.263.099,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.478.126.897,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.237.118.956,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.241.007.941,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 101.329.674,00
 • Diğer Borçlar 5.305.934,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 9.109,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.296.825,00
 • Türev Araçlar 31.849.901,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 129.881.051,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 27.360.151,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 203.081.250,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 58.864.820,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 144.216.430,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 4.982.880.647,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 642.027.304,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 472.663.411,00
 • Banka Kredileri 461.436.363,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 11.227.048,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.562.833,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 56.692.488,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 56.692.488,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 43.339.997,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.624.907.951,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.629.615.473,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.629.615.473,00
 • Ödenmiş Sermaye 84.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 30.149.426,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.420.462.240,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.420.462.240,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -55.201.499,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 26.784.678,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 828.846.751,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 239.372.378,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 9.254.523.424,00

Kredi Hesaplama