FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

atakey patates - atakp - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.250.688.171,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 875.837.500,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 195.507.168,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 143.947.926,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 51.559.242,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.637.625,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.637.625,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.048.426.689,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.008.174,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 124.271.015,00
 • ARA TOPLAM 2.250.688.171,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.839.647.899,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.476.056,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.476.056,00
 • Türev Araçlar 3.530.960,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.590.119.446,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.037.664,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 237.127.785,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.090.336.070,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 931.283.993,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 374.197.584,00
 • - Banka Kredileri 371.797.124,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 172.346.942,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 362.362.120,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.374.470,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 357.987.650,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.328.943,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10.798.315,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.749.281,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.587.438,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.161.843,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.500.808,00
 • ARA TOPLAM 931.283.993,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 91.887.753,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 86.791.664,00
 • Banka Kredileri 85.268.775,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.522.889,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 5.096.089,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.096.089,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.023.171.746,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.067.164.324,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.067.164.324,00
 • Ödenmiş Sermaye 138.768.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 551.067.829,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 896.126.123,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 526.327.126,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 526.327.126,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 178.968,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -120.048.498,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -120.048.498,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 779.229.077,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 295.694.667,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.090.336.070,00