FİNANS

atp yazilim - atatp - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 326.700.147,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 159.169.883,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 156.016.542,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 46.389.862,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 109.626.680,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 739.855,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 739.855,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.707.841,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.768.363,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 89.521,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.208.142,00
 • ARA TOPLAM 326.700.147,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 74.619.204,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 11.045.566,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5.601.350,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.444.216,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.696.557,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 56.719.573,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 56.719.573,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 13.619,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.341.856,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 401.319.351,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 110.032.858,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.769.467,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 91.230.645,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 851.022,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 90.379.623,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.855.611,00
 • Diğer Borçlar 8.018.274,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.102.564,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.915.710,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.793.745,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 671.339,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.281.557,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.034.865,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 246.692,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.412.220,00
 • ARA TOPLAM 110.032.858,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 29.685.511,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 4.910.810,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.910.810,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 19.458.640,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.785.955,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.530.106,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.530.106,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 139.718.369,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 261.600.982,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 252.923.588,00
 • Ödenmiş Sermaye 37.500.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -23.661.719,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 166.011.505,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.312.500,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 5.834.193,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.466.768,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 24.113.130,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 44.387.508,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 8.677.394,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 401.319.351,00

Kredi Hesaplama