FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

atp yazilim - atatp - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 605.657.860,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 219.139.239,00
 • Finansal Yatırımlar 1.385.689,00
 • Ticari Alacaklar 315.996.112,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 87.419.998,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 228.576.114,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 12.921.567,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 10.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.921.567,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 35.821.146,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 17.778.065,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 26.296,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.589.746,00
 • ARA TOPLAM 605.657.860,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 264.467.420,00
 • Finansal Yatırımlar 8.456.414,00
 • Ticari Alacaklar 2.090.576,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.090.576,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 6.936.370,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 230.353.164,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 230.353.164,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.118.673,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 6.118.673,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 5.748.307,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 870.125.280,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 242.082.910,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.797.205,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 186.015.435,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.078.705,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 181.936.730,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 16.622.725,00
 • Diğer Borçlar 20.766.048,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.680.230,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 15.085.818,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 5.705.261,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 304.315,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 10.871.921,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 10.258.340,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 613.581,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 242.082.910,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.468.073,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 834.892,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.567.183,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.567.183,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 1.709.177,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 6.356.821,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.356.821,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 252.550.983,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 617.574.297,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 601.473.066,00
 • Ödenmiş Sermaye 93.750.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -23.661.719,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 109.761.505,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.303.621,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 74.758.394,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 15.482.839,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 163.497.102,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 173.687.836,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 16.101.231,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 870.125.280,00