FİNANS

avrupa yatirim holding - avhol - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 79.312.374,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.320.522,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 32.994.976,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 32.994.976,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.624.290,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.272.830,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 351.460,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 17.023.306,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 18.458.237,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 16.806,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 28.337,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 7.862.706,00
 • ARA TOPLAM 79.312.374,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 61.410.110,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.864.990,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.864.990,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.035.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 27.493.087,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20.473.967,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20.473.967,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 507.941,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 140.722.484,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 35.072.777,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.439.336,00
 • - Banka Kredileri 2.080.575,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 15.847.455,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 844.696,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 15.002.759,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 857.384,00
 • Diğer Borçlar 5.468.247,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.261.996,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 206.251,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.758.568,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.701.787,00
 • ARA TOPLAM 35.072.777,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 12.994.816,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 12.575.509,00
 • Banka Kredileri 8.983.436,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.592.073,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 419.307,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 419.307,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 48.067.593,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 92.654.891,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 84.980.739,00
 • Ödenmiş Sermaye 37.250.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 71.918,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 36.468.283,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.312.917,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.422.306,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.946.838,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -5.249.981,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 10.016.777,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 7.674.152,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 140.722.484,00

Kredi Hesaplama