FİNANS

avrupa yatirim holding - avhol - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 101.942.677,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 25.034.960,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 40.020.517,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 40.020.517,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.627.198,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.438.524,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.188.674,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 10.052.605,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 16.329.499,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 16.806,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 313.049,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 7.564.849,00
 • ARA TOPLAM 101.942.677,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 186.814.119,00
 • Finansal Yatırımlar 5.114.990,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10.536.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 28.918.097,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 136.691.863,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 136.691.863,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 288.756.796,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 36.739.808,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 673.558,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.121.847,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 18.360.198,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.205,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 18.355.993,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 891.290,00
 • Diğer Borçlar 8.095.163,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.888.427,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.206.736,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 396.429,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.201.323,00
 • ARA TOPLAM 36.739.808,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 50.909.328,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 38.538.996,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 404.732,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 404.732,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 11.335.091,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 630.509,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 87.649.136,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 201.107.660,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 193.733.355,00
 • Ödenmiş Sermaye 37.250.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 71.918,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 36.468.283,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 114.628.498,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 114.662.181,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.946.838,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -5.286.667,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 6.490.498,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 7.374.305,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 288.756.796,00

Kredi Hesaplama