FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

avrupa yatirim holding - avhol - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 142.328.928,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 8.908.088,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 62.820.972,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 19.285,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 62.801.687,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.698.279,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.608.577,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.089.702,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 27.033.071,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 31.929.275,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 116.726,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 5.822.517,00
 • ARA TOPLAM 142.328.928,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 199.849.056,00
 • Finansal Yatırımlar 4.864.990,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 11.454.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 40.775.496,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 136.770.835,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 136.770.835,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 56.753,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 342.177.984,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 85.480.081,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 17.511.819,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.204.429,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 36.375.660,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 36.375.660,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.862.082,00
 • Diğer Borçlar 15.000.069,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 10.949.083,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.050.986,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.018.224,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.507.798,00
 • ARA TOPLAM 85.480.081,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 35.506.864,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 22.942.812,00
 • Banka Kredileri 20.001.367,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.941.445,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 497.902,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 497.902,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 11.961.834,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 104.316,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 120.986.945,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 221.191.039,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 208.617.581,00
 • Ödenmiş Sermaye 37.250.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 71.919,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 36.468.283,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 115.067.746,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 115.146.643,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.591.338,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.464.758,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 15.469.066,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 12.573.458,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 342.177.984,00

Kredi Hesaplama