FİNANS

a.v.o.d gida ve tarim - avod - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 439.196.274,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 72.241.062,00
 • Finansal Yatırımlar 15.237.415,00
 • Ticari Alacaklar 105.042.999,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.387.536,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 102.655.463,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 276.024,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 276.024,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 163.815.567,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 70.539.454,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 12.043.753,00
 • ARA TOPLAM 439.196.274,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 196.310.773,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 77.716,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 77.716,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 97.660.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 67.552.932,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28.004.596,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28.004.596,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.812.140,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.812.140,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 13.342,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 635.507.047,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 222.314.450,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 112.807.048,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.218.252,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 93.033.167,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 93.033.167,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.134.263,00
 • Diğer Borçlar 4.626.893,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 121.221,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.505.672,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 380.195,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.379.256,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 735.376,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 735.376,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 222.314.450,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.117.553,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.586.218,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 180.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 6.140.293,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.627.665,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 512.628,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.211.042,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 231.432.003,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 404.075.044,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 374.923.557,00
 • Ödenmiş Sermaye 270.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 4.828,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.142.542,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 17.764.474,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 17.764.474,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -469.518,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 495.343,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 39.982.356,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 45.534.014,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 29.151.487,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 635.507.047,00

Kredi Hesaplama