FİNANS

a.v.o.d gida ve tarim - avod - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 452.625.320,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 36.141.379,00
 • Finansal Yatırımlar 738.252,00
 • Ticari Alacaklar 95.456.867,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.646.151,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 92.810.716,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 15.112.071,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 11.071.703,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.040.368,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 172.554.466,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 123.590.928,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 9.031.357,00
 • ARA TOPLAM 452.625.320,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 304.446.942,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 80.413,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 80.413,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 175.625.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 97.200.653,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 29.848.120,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 29.848.120,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 692.364,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 692.364,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 13.342,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 757.072.262,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 233.532.613,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 113.840.579,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5.863.521,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 95.071.323,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 95.071.323,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.464.826,00
 • Diğer Borçlar 868.092,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 698,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 867.394,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 5.458.745,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.282.700,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 682.827,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 682.827,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 233.532.613,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 29.554.632,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 13.755.552,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 180.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 9.194.784,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.682.156,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 512.628,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 6.424.296,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 263.087.245,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 493.985.017,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 447.729.281,00
 • Ödenmiş Sermaye 270.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 4.828,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.142.542,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 17.764.474,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 17.764.474,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -469.518,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 934.735,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 152.805.369,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 5.077.333,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 46.255.736,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 757.072.262,00

Kredi Hesaplama