FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

a.v.o.d gida ve tarim - avod - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 967.886.839,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 62.672.997,00
 • Finansal Yatırımlar 5,00
 • Ticari Alacaklar 149.254.164,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5.089.721,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 144.164.443,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 86.378.073,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 58.361.763,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 28.016.310,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 414.525.855,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 243.744.867,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.063.721,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 10.247.157,00
 • ARA TOPLAM 967.886.839,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 763.086.753,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 123.640,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 123.640,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 313.670.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 274.563.616,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 151.115.388,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 151.115.388,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.728.233,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.728.233,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 19.087.641,00
 • Diğer Duran Varlıklar 13.342,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.730.973.592,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 644.870.138,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 407.361.669,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 30.531.716,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 193.594.853,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 193.594.853,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.698.074,00
 • Diğer Borçlar 5.404.704,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.404.704,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.596.095,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 683.027,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 683.027,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 644.870.138,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 30.178.249,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 20.422.599,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 180.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 9.575.650,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.063.022,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 512.628,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 675.048.387,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.055.925.205,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 941.746.873,00
 • Ödenmiş Sermaye 270.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 763.342.896,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.793.100,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -47.084.859,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -47.084.859,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -97.383,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.431.368,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -75.610.949,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 16.875.317,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 114.178.332,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.730.973.592,00