FİNANS

a.v.o.d gida ve tarim - avod - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 200.322.647,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 14.167.550,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 28.946.812,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.277.147,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 27.669.665,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.802.215,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.013.423,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 788.792,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 105.151.932,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 47.329.550,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.924.588,00
 • ARA TOPLAM 200.322.647,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 119.077.675,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 37.142,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 37.142,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 62.554.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 29.664.718,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 25.226.063,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 25.226.063,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 897.848,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 897.848,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 13.342,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 319.400.322,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 164.682.471,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 59.323.390,00
 • - Banka Kredileri 59.246.524,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 27.587.400,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 349.576,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 49.840.719,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 49.840.719,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.250.542,00
 • Diğer Borçlar 24.801.792,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 21.820.704,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.981.088,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 93.467,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 49.984,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 735.177,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 735.177,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 164.682.471,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 71.243.271,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 10.312.153,00
 • Banka Kredileri 9.816.856,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 495.297,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 55.000.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.767.430,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.254.802,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 512.628,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.163.688,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 235.925.742,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 83.474.580,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 66.776.851,00
 • Ödenmiş Sermaye 90.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -62.264.781,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 4.828,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.016.481,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 17.737.268,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 17.737.268,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -496.724,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 454.327,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 25.689.867,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -5.861.139,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 16.697.729,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 319.400.322,00

Kredi Hesaplama