FİNANS

a.v.o.d gida ve tarim - avod - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 308.673.609,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 61.987.528,00
 • Finansal Yatırımlar 3.720.090,00
 • Ticari Alacaklar 57.974.680,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.064.245,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 55.910.435,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.199.030,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.626.610,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 572.420,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 113.756.052,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 59.674.721,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 7.559,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 6.353.949,00
 • ARA TOPLAM 308.673.609,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 177.755.668,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 61.512,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 61.512,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 101.195.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 47.017.610,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 25.967.142,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 25.967.142,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.236.550,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.236.550,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 817.555,00
 • Diğer Duran Varlıklar 13.342,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 486.429.277,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 120.101.260,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 38.222.045,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.200.267,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 74.583.394,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 74.583.394,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.303.403,00
 • Diğer Borçlar 1.484.902,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 105.598,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.379.304,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 571.872,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 735.377,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 735.377,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 120.101.260,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.081.008,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.067.086,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 180.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.833.922,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.321.294,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 512.628,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 126.182.268,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 360.247.009,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 333.105.080,00
 • Ödenmiş Sermaye 270.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 4.828,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.142.542,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 17.764.474,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 17.764.474,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -469.518,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 495.343,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 39.982.356,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 3.715.537,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 27.141.929,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 486.429.277,00

Kredi Hesaplama