a.v.o.d gida ve tarim - avod - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 173.530.541,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 12.529.994,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 24.201.634,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 24.201.634,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 23.074.872,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 22.666.035,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 408.837,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 71.417.629,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 40.491.436,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 758.991,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.055.985,00
 • ARA TOPLAM 173.530.541,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 111.297.320,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 28.737,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 28.737,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 53.138.500,00
 • Maddi Duran Varlıklar 31.443.540,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 21.706.744,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 21.706.744,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.763.858,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.763.858,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.966.593,00
 • Diğer Duran Varlıklar 13.342,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 284.827.861,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 157.228.225,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 60.597.633,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9.303.165,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 36.965.997,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 36.965.997,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 942.961,00
 • Diğer Borçlar 48.815.600,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 48.171.518,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 644.082,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 218.106,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 243.989,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 121.950,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 121.950,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 18.824,00
 • ARA TOPLAM 157.228.225,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 37.888.943,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 32.506.253,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.623.984,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.111.356,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 512.628,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.758.706,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 195.117.168,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 89.710.693,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 74.144.645,00
 • Ödenmiş Sermaye 90.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -62.264.781,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 4.828,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.016.481,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 17.691.635,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 17.691.635,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -542.357,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 421.636,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 29.600.804,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -2.325.958,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 15.566.048,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 284.827.861,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.