altinyunus cesme - ayces - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 8.926.417,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 4.107.525,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 3.840.849,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 69.097,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.771.752,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 86.910,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 86.910,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 542.249,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 167.935,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 47.481,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 133.468,00
 • ARA TOPLAM 8.926.417,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 275.354.307,00
 • Finansal Yatırımlar 241.966,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 241.966,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 262.514.845,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 611.235,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 611.235,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.594.921,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.594.921,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 284.280.724,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15.806.575,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.866.451,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 201.831,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.720.932,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 592.742,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.128.190,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 234.566,00
 • Diğer Borçlar 195.259,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 195.259,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 7.750.071,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.039.296,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.039.296,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 15.806.575,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 48.325.995,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 15.555.973,00
 • Banka Kredileri 6.198.237,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 9.357.736,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.604.127,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.604.127,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 31.165.895,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 64.132.570,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 220.148.154,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 220.148.154,00
 • Ödenmiş Sermaye 25.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 7.916.580,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 142.500,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 204.940.946,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 204.940.946,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.305.864,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 123.920,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -13.604.358,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -4.371.434,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 284.280.724,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.