altinyunus cesme - ayces - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 7.470.414,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 4.140.281,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.035.088,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 74.350,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.960.738,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 87.851,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 87.851,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 334.170,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 364.442,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 27.816,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 480.766,00
 • ARA TOPLAM 7.470.414,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 273.260.351,00
 • Finansal Yatırımlar 231.505,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 231.505,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 260.513.906,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 596.491,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 596.491,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.055.724,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.055.724,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 280.730.765,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.528.488,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.398.015,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 140.233,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 6.813.638,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 814.407,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.999.231,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 341.159,00
 • Diğer Borçlar 203.288,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 203.288,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.659.150,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.113.238,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.113.238,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 14.528.488,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 47.572.335,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 15.096.121,00
 • Banka Kredileri 4.734.207,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 10.361.914,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.879.382,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.879.382,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 30.596.832,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 62.100.823,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 218.629.942,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 218.629.942,00
 • Ödenmiş Sermaye 25.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 7.916.580,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 142.500,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 202.796.476,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 202.796.476,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.367.440,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 123.920,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -11.509.592,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -5.839.942,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 280.730.765,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.