FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

aydem enerji - aydem - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.738.377.445,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.393.347.665,00
 • Finansal Yatırımlar 626.629.118,00
 • Ticari Alacaklar 2.001.075.460,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.928.894.734,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 72.180.726,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 655.967.001,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 641.543.115,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 14.423.886,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 21.071.412,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 40.244.202,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 42.587,00
 • ARA TOPLAM 4.738.377.445,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 50.868.408.061,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.262.076,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.262.076,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 48.608.887.652,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.696.393.888,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 272.515.676,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 33.227.884,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 55.606.785.506,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.086.718.514,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.511.672.246,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 403.201.926,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 11.435.775,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 391.766.151,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11.764.821,00
 • Diğer Borçlar 236.074,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 236.074,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 57.932.618,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 44.202.139,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13.730.479,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 101.910.829,00
 • ARA TOPLAM 2.086.718.514,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 24.899.291.868,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 18.641.462.312,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 50.402.202,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 68.561.192,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 68.561.192,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 6.138.866.162,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 26.986.010.382,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 28.620.775.124,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 28.620.775.124,00
 • Ödenmiş Sermaye 705.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 4.327.573.437,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 527.560.938,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.342.274.352,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.342.274.352,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -58.449.108,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -12.220.554.385,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -12.220.554.385,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 137.913.977,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 35.200.600.850,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -1.280.100.539,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 55.606.785.506,00