FİNANS

aydem enerji - aydem - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.700.397.605,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.265.390.834,00
 • Finansal Yatırımlar 100.383.989,00
 • Ticari Alacaklar 1.253.534.836,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.123.969.245,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 129.565.591,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 39.906.001,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 32.095.509,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.810.492,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 10.080.697,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 27.519.857,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.380.704,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 200.687,00
 • ARA TOPLAM 2.700.397.605,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 21.472.544.217,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.343.609,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.343.609,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 21.054.524.852,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 20.661.448.198,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 292.776.006,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 1.215.102,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 539.900,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 539.900,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 10.954.328,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 24.172.941.822,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.444.998.151,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 6.695.426,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 985.607.677,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 369.615.134,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6.295.144,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 363.319.990,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.671.916,00
 • Diğer Borçlar 621.149,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 621.149,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 20.231.598,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 12.119.303,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8.112.295,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 59.555.251,00
 • ARA TOPLAM 1.444.998.151,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.346.661.282,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 12.015.270.861,00
 • İhraç Edilen Tahviller 11.989.818.573,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 25.452.288,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 43.288.385,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 28.857.028,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 28.857.028,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.259.245.008,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 15.791.659.433,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 8.381.282.389,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 8.381.282.389,00
 • Ödenmiş Sermaye 705.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 91.418.338,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 12.829.745.518,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 12.829.745.518,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -8.315.459,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.269.732.066,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -5.269.732.066,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 48.732.064,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -882.546.011,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 905.872.744,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 24.172.941.822,00

Kredi Hesaplama