FİNANS

aydem enerji - aydem - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.290.493.729,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.340.900.847,00
 • Finansal Yatırımlar 1.679.966,00
 • Ticari Alacaklar 869.769.969,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 852.023.572,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 17.746.397,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 33.848.647,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 25.759.226,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.089.421,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 8.656.877,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 35.420.067,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 217.356,00
 • ARA TOPLAM 2.290.493.729,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 20.717.393.448,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.905.365,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.905.365,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 20.365.887.086,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 20.068.123.403,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 297.046.114,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 1.363.650,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 338.935,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 338.935,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 10.932.873,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 23.007.887.177,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.141.360.484,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 852.500.927,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7.527.434,00
 • İhraç Edilen Tahviller 844.973.493,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 190.300.392,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.797.739,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 186.502.653,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.988.685,00
 • Diğer Borçlar 776.502,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 776.502,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 20.255.946,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.294.815,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12.961.131,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 72.538.032,00
 • ARA TOPLAM 1.141.360.484,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 12.506.889.373,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 10.035.224.988,00
 • İhraç Edilen Tahviller 10.012.712.780,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 22.512.208,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 39.030.302,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 19.290.623,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 19.290.623,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.413.343.460,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 13.648.249.857,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 9.359.637.320,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 9.359.637.320,00
 • Ödenmiş Sermaye 705.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 91.418.338,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 13.099.934.981,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 13.099.934.981,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -266.406,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.724.940.872,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -3.724.940.872,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 25.482.309,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.121.436.666,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 308.137.673,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 23.007.887.177,00

Kredi Hesaplama