FİNANS

aydem enerji - aydem - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.451.951.741,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.470.848.541,00
 • Finansal Yatırımlar 161.741.324,00
 • Ticari Alacaklar 735.203.887,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 706.508.152,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 28.695.735,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 45.683.099,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 36.395.562,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.287.537,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 10.000.226,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 28.416.208,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 58.456,00
 • ARA TOPLAM 2.451.951.741,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 32.822.065.789,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.572.383,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.572.383,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 81.803.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 31.770.913.117,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 31.770.913.117,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 291.363.491,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 291.363.491,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 520.605.523,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 520.605.523,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 11.082.710,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 35.274.017.530,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.573.601.015,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.001.862.597,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 15.647.685,00
 • İhraç Edilen Tahviller 986.214.912,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 475.236.711,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.665.183,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 469.571.528,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.065.904,00
 • Diğer Borçlar 236.125,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 236.125,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 32.973.797,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 19.384.242,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13.589.555,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 59.225.881,00
 • ARA TOPLAM 1.573.601.015,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.735.332.466,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 12.231.631.215,00
 • İhraç Edilen Tahviller 12.194.023.910,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 37.607.305,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 42.514.068,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 41.887.028,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 41.887.028,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.419.300.155,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 18.308.933.481,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 16.965.084.049,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 16.965.084.049,00
 • Ödenmiş Sermaye 705.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 186.171.649,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 20.893.713.825,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 20.893.713.825,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -14.683.151,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.909.130.120,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -4.909.130.120,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16.723.751,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 504.846.964,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -417.042.135,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 35.274.017.530,00

Kredi Hesaplama