FİNANS

ayen enerji - ayen - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.593.286.645,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 940.238.118,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 179.557.239,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5.214.778,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 174.342.461,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.281.927.388,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.070.370.028,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 211.557.360,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 67.984.485,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 731.334,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 13.019.050,00
 • ARA TOPLAM 2.593.286.645,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 6.581.629.952,00
 • Finansal Yatırımlar 412.408,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 234.660.726,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 234.660.726,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 342.446.267,00
 • Maddi Duran Varlıklar 5.711.906.611,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 18.540.206,00
 • - Şerefiye 17.461.935,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.078.271,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.836.981,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.836.981,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 54.273.497,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 9.174.916.597,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.558.878.905,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 318.958.289,00
 • - Banka Kredileri 291.022.033,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 557.159.593,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 200.170.721,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.659.644,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 198.511.077,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.097.329,00
 • Diğer Borçlar 358.632.709,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 24.002,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 358.608.707,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.766.437,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 115.332.648,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.803.583,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.803.583,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 939.532,00
 • ARA TOPLAM 1.558.878.905,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.038.345.049,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.874.620.649,00
 • Banka Kredileri 2.758.101.007,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 116.519.642,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 445.415,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 14.350.789,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14.350.789,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 148.928.196,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.597.223.954,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 4.577.692.643,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.273.753.379,00
 • Ödenmiş Sermaye 277.500.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 232.214,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 142.607.268,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 142.607.268,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -13.729.073,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.169.677.138,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 2.169.677.138,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 90.365.922,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.512.703.367,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 80.667.470,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 303.939.264,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 9.174.916.597,00

Kredi Hesaplama