FİNANS

ayen enerji - ayen - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.445.155.651,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 899.910.263,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 566.619.948,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 16.086.148,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 550.533.800,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 782.373.804,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 602.143.532,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 180.230.272,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 54.688.430,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 31.251.122,00
 • ARA TOPLAM 2.445.155.651,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.612.362.480,00
 • Finansal Yatırımlar 412.408,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 196.845.164,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 196.845.164,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 215.392.500,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.888.691.541,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19.576.623,00
 • - Şerefiye 17.461.935,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.114.688,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.489.961,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 59.516.366,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 8.057.518.131,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.675.086.020,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 410.727.387,00
 • - Banka Kredileri 386.404.990,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 517.409.559,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 165.517.457,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.568.774,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 163.948.683,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.532.202,00
 • Diğer Borçlar 396.414.201,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 346.546.758,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 49.867.443,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.267.127,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 174.260.823,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.071.865,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.071.865,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.867.335,00
 • ARA TOPLAM 1.675.086.020,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.845.024.331,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.707.365.437,00
 • Banka Kredileri 2.598.190.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 109.175.437,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 445.410,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 11.098.242,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11.098.242,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 126.115.242,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.520.110.351,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.537.407.780,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.270.351.640,00
 • Ödenmiş Sermaye 277.500.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 232.214,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 142.923.618,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 142.923.618,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.590.723,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.641.807.253,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.641.807.253,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 90.365.922,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -80.466.385,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.197.989.018,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 267.056.140,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 8.057.518.131,00

Kredi Hesaplama