FİNANS

ayen enerji - ayen - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.394.280.953,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 435.266.167,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 376.989.750,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 12.407.460,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 364.582.290,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 364.443.915,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 243.204.078,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 121.239.837,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 70.336.837,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 29.354.568,00
 • ARA TOPLAM 1.394.280.953,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.412.095.969,00
 • Finansal Yatırımlar 412.408,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 200.597.209,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 200.597.209,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 215.392.500,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.612.095.243,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 18.955.583,00
 • - Şerefiye 17.461.935,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.493.648,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 48.243.752,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 79.523.566,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.806.376.922,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.132.776.621,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 429.276.633,00
 • - Banka Kredileri 407.252.078,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 396.150.391,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 193.647.489,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 193.647.489,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 646.699,00
 • Diğer Borçlar 34.832.143,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 34.700,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 34.797.443,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.668.213,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 70.879.782,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.126.864,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.126.864,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.530.343,00
 • ARA TOPLAM 1.132.776.621,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.940.242.610,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.815.808.897,00
 • Banka Kredileri 2.704.975.641,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 110.833.256,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 445.414,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 7.696.386,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.696.386,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 116.291.913,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.073.019.231,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.733.357.691,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.492.159.729,00
 • Ödenmiş Sermaye 277.500.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 232.214,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 146.499.811,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 146.499.811,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.014.530,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.475.897.848,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.475.897.848,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 77.498.004,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -67.598.467,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 582.130.319,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 241.197.962,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.806.376.922,00

Kredi Hesaplama