FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

ayen enerji - ayen - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.810.346.015,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 419.900.097,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 324.628.541,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8.018.546,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 316.609.995,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.641.497.048,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.492.201.763,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 149.295.285,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 104.025.261,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 73.801.060,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 30.648.455,00
 • ARA TOPLAM 2.810.346.015,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 9.097.063.127,00
 • Finansal Yatırımlar 412.408,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 302.824.353,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 302.824.353,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 342.446.267,00
 • Maddi Duran Varlıklar 8.153.838.632,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 21.087.988,00
 • - Şerefiye 17.461.935,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.626.053,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 23.768.466,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 23.768.466,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 69.707.942,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 11.907.409.142,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.847.523.240,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 286.011.488,00
 • - Banka Kredileri 247.690.218,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 737.914.992,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 217.124.209,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.612.363,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 214.511.846,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.642.686,00
 • Diğer Borçlar 508.791.444,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.405.656,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 504.385.788,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.745.739,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 82.018.415,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.683.918,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.683.918,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.572.285,00
 • ARA TOPLAM 1.847.523.240,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.888.757.830,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.651.298.142,00
 • Banka Kredileri 3.498.310.570,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 152.987.572,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 27.137,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 18.542.805,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 18.542.805,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 218.889.746,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.736.281.070,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 6.171.128.072,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.803.765.758,00
 • Ödenmiş Sermaye 277.500.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 232.214,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 139.337.454,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 139.337.454,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -16.998.887,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.717.725.668,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 3.717.725.668,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 129.822.210,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.200.985.920,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 338.162.292,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 367.362.314,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 11.907.409.142,00